Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongeren helpen met levensvragen

Netwerkbijeenkomst met pater Johannes Pio, broeder van Sint Jan

gepubliceerd: vrijdag, 31 januari 2020

Zater­dag 8 februari vindt de net­werk­bij­een­komst voor jon­ge­ren­wer­kers uit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam plaats in Heiloo. Deze bij­een­komsten zijn bedoeld om kennis en erva­ringen uit te wisselen op het gebied van jon­ge­ren­werk in de Katho­lie­ke kerk.

Pater Johannes Pio van de ‘Broe­ders van St. Jan’ spreekt over hoe jij jon­ge­ren kunt helpen met het ant­woord vin­den op hun levens­vra­gen en welke rol gebed daarin speelt. De bij­een­komst stond eer­der gepland in no­vem­ber 2019, maar dat moment bleek voor velen niet geschikt.

Levens­vra­gen en gebed

Waar we als jon­ge­ren­wer­kers vaak bezig zijn met het or­ga­ni­se­ren en plannen van concrete ac­ti­vi­teiten is het niet altijd van­zelf­spre­kend om jon­ge­ren te onder­steunen in hun gees­te­lij­ke groei.

Wilt u jon­ge­ren echt stappen laten zetten in geloof dan lukt dat niet door alleen veel impuls­mo­menten voor hen te or­ga­ni­se­ren. U moet (per­soon­lijk) tijd in ze inves­te­ren en/of ze in contact met voor­beel­den brengen waar ze zich aan op kunnen trekken.

Uit­ein­de­lijk groeien jon­ge­ren echt in geloof als zij optrekken met mede­ge­lo­vigen als voor­beel­den. Dit zijn mensen waarbij zij het ver­trouwen ervaren hun be­lang­rijke vragen te kunnen stellen. Voor jon­ge­ren kunnen dat hun vrien­den zijn, maar ook u als jon­ge­ren­wer­ker, pries­ter of vrij­wil­li­ger in de pa­ro­chie. Daarbij is een leven van gebed, stilte en onder­schei­ding be­lang­rijk om uit­ein­delijk tot groei te komen. Waar kunnen jon­ge­ren met hun vragen terecht? En hoe helpen wij hen in het on­der­schei­den van de goede keuze? Zijn wij hun voor­beel­den?

Ontmoet The Mis­sio­na­ry School

Naast dit thema, zullen er rele­vante ma­te­ri­alen en ini­tia­tie­ven ge­pre­sen­teerd wor­den die voor u inte­res­sant zijn of die u kunt gebruiken voor uw eigen jon­ge­ren­werk. Ook zullen de laatste ont­wik­ke­lingen over The Mis­sio­na­ry school aanbod komen en kunt u de deel­ne­mers van dit jaar zelf ont­moe­ten. Tot slot is er ook voldoende ruimte om met elkaar erva­ringen uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan.

Lunch en Heilige Mis (Optioneel)

Na afloop aan deze net­werk­bij­een­komst kunt u aan­slui­ten bij de lunch in Heiloo om 12.45 uur en ge­za­men­lijk eten met de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School. Wilt u dat? Geef dit dui­de­lijk aan bij uw aanmel­ding! Voor het eten vieren zij ook de Heilige Mis om 12.00 uur waar wij dan ook bij aan­slui­ten in de kapel van het Juliana­kloos­ter.

Details

datum: zater­dag 8 februari 2020
tijd: 09.30 – 13.45 uur
(inclusief H. Mis om 12.00 uur en lunch om 12.45 uur optioneel)
adres: OLV ter Nood - Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65, Heiloo
bereik­baar­heid: Vrij parkeren kan in en rond het hei­lig­dom.
aanmel­den: t/m 5 feb via mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
(mee-eten uiter­lijk door­ge­ven voor 31 jan.)

 Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het WereldjongerendagenkruisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose