Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongeren helpen met levensvragen

Netwerkbijeenkomst met pater Johannes Pio, broeder van Sint Jan

gepubliceerd: vrijdag, 31 januari 2020

Zater­dag 8 februari vindt de net­werk­bij­een­komst voor jon­ge­ren­wer­kers uit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam plaats in Heiloo. Deze bij­een­komsten zijn bedoeld om kennis en erva­ringen uit te wisselen op het gebied van jon­ge­ren­werk in de Katho­lie­ke kerk.

Pater Johannes Pio van de ‘Broeders van St. Jan’ spreekt over hoe jij jon­ge­ren kunt helpen met het ant­woord vin­den op hun levens­vra­gen en welke rol gebed daarin speelt. De bij­een­komst stond eerder gepland in no­vem­ber 2019, maar dat moment bleek voor velen niet geschikt.

Levens­vra­gen en gebed

Waar we als jon­ge­ren­wer­kers vaak bezig zijn met het or­ga­ni­se­ren en plannen van concrete ac­ti­vi­teiten is het niet altijd van­zelf­spre­kend om jon­ge­ren te onder­steunen in hun gees­te­lij­ke groei.

Wilt u jon­ge­ren echt stappen laten zetten in geloof dan lukt dat niet door alleen veel impuls­mo­menten voor hen te or­ga­ni­se­ren. U moet (per­soon­lijk) tijd in ze inves­te­ren en/of ze in contact met voor­beel­den brengen waar ze zich aan op kunnen trekken.

Uit­ein­de­lijk groeien jon­ge­ren echt in geloof als zij optrekken met mede­ge­lo­vigen als voor­beel­den. Dit zijn mensen waarbij zij het ver­trouwen ervaren hun be­lang­rijke vragen te kunnen stellen. Voor jon­ge­ren kunnen dat hun vrien­den zijn, maar ook u als jon­ge­ren­wer­ker, pries­ter of vrij­wil­li­ger in de pa­ro­chie. Daarbij is een leven van gebed, stilte en onder­schei­ding be­lang­rijk om uit­ein­delijk tot groei te komen. Waar kunnen jon­ge­ren met hun vragen terecht? En hoe helpen wij hen in het on­der­schei­den van de goede keuze? Zijn wij hun voor­beel­den?

Ontmoet The Mis­sio­na­ry School

Naast dit thema, zullen er relevante ma­te­ri­alen en ini­tia­tie­ven ge­pre­sen­teerd wor­den die voor u inte­res­sant zijn of die u kunt gebruiken voor uw eigen jon­ge­ren­werk. Ook zullen de laatste ont­wik­ke­lingen over The Mis­sio­na­ry school aanbod komen en kunt u de deel­ne­mers van dit jaar zelf ontmoeten. Tot slot is er ook voldoende ruimte om met elkaar erva­ringen uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan.

Lunch en Heilige Mis (Optioneel)

Na afloop aan deze net­werk­bij­een­komst kunt u aan­slui­ten bij de lunch in Heiloo om 12.45 uur en ge­za­men­lijk eten met de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School. Wilt u dat? Geef dit dui­de­lijk aan bij uw aanmel­ding! Voor het eten vieren zij ook de Heilige Mis om 12.00 uur waar wij dan ook bij aan­slui­ten in de kapel van het Juliana­kloos­ter.

Details

datum: zater­dag 8 februari 2020
tijd: 09.30 – 13.45 uur
(inclusief H. Mis om 12.00 uur en lunch om 12.45 uur optioneel)
adres: OLV ter Nood - Juliana­kloos­ter, Hoogeweg 65, Heiloo
bereik­baar­heid: Vrij parkeren kan in en rond het hei­lig­dom.
aanmel­den: t/m 5 feb via mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
(mee-eten uiter­lijk door­ge­ven voor 31 jan.)

 Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 3 april 2020Pausboodschap voor Wereldjongerendag
woensdag, 1 april 2020Online thema-avonden over de zin van het lijden
woensdag, 1 april 2020Bavodag uitgesteld naar 2021
maandag, 30 maart 2020Online catechese in tijden van corona
dinsdag, 10 maart 2020Jongerenbedevaart naar Rome geannuleerd
woensdag, 4 maart 2020Jongerenpelgrimage naar Echternach
dinsdag, 3 maart 2020Meet & Greet The Lord
maandag, 24 februari 2020Bavodag 2020 - Jij kent mij *AFGELAST*
zondag, 23 februari 2020Diner voor onze vrienden van de straat
maandag, 3 februari 2020Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
dinsdag, 19 november 2019Informatieavond jongerenbedevaart Rome Video
woensdag, 6 november 2019Ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nl
woensdag, 6 november 2019Jongerencollecte
dinsdag, 22 oktober 2019Jongeren op bedevaart naar Rome
donderdag, 17 oktober 2019Encycliekreeks - Laborem Exercens
woensdag, 25 september 2019Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart Rome
vrijdag, 20 september 2019The Missionary School is begonnen!
donderdag, 5 september 2019Jongerenplatform zoekt versterking
dinsdag, 27 augustus 2019The Missionary School van start!
donderdag, 18 juli 2019Michael doet mee aan The Missionary SchoolBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose