Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

The Missionary School

gepubliceerd: vrijdag, 8 maart 2019

The Missionary School

The Mis­sio­na­ry School biedt een vor­mings­tra­ject voor jon­ge­ren met een stevige geloofs­vor­ming en per­soon­lijke ont­wik­ke­ling in lei­der­schap en project­ma­tig werken. Daar­naast biedt het ook een kader om jon­ge­ren een rol te geven in een geloofs­ge­meen­schap.

Voor pa­ro­chies is dit project een kans om aan de slag te gaan met jon­ge­ren­werk, eventueel aanwe­zig jon­ge­ren­werk te ver­ster­ken en/of het een missio­naire insteek te geven. We laten je graag kennis­ma­ken met The Mis­sio­na­ry School.

Lastige geloofs­vra­gen goed kunnen be­ant­woor­den?

The Missionary SchoolJij krijgt zeker ook regel­ma­tig de pit­tige vragen over je geloof van anderen. Vragen over waarom je über­haupt in een God gelooft, over de Bijbel, de Mis, Maria, seksua­li­teit, ethiek, roe­ping, ver­ge­ving en ga zo maar door. Wil je meer zeker­heid krijgen om over die las­tige vragen goed in gesprek te kunnen gaan?

Uitdagende geloofs­vor­ming

The Mis­sio­na­ry School heeft een uit­da­gende geloofs­vor­ming om je te helpen meer te leren over de Bijbel, over de Kerk, over de waar­heid van ons geloof. We geven je niet alleen pasklare ant­woor­den, maar gaan dieper graven in het waarom ervan. Welke verhalen, personen, gebeur­te­nissen en uit­spra­ken liggen aan de basis van hoe wij als chris­te­nen denken over God, de mens en de wereld? Die verhalen zijn cruciaal, zodat je het ant­woord daar­mee zelf kunt ont­dek­ken.

Daar­mee ben je nog beter uit­gerust om las­tige vragen te be­ant­woor­den, aan jezelf én anderen. Er staat heel wat voor je te wachten om te leren in The Mis­sio­na­ry School en daardoor ook te groeien in het leven van je geloof!

Ontdek meer in The Mis­sio­na­ry School!

Wil je meer weten over dit traject? Kijk voor meer in­for­ma­tie op Jonge­kerk.nl of neem contact met ons op voor een oriën­te­rend gesprek.

tele­foon: (023) 511 26 36
e-mail: info@jonge­kerk.nl
web­si­te: www.jonge­kerk.nlGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het WereldjongerendagenkruisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose