Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

The Missionary School

gepubliceerd: maandag, 11 maart 2019

The Missionary School

The Mis­sio­na­ry School biedt een vor­mings­tra­ject voor jon­ge­ren met een stevige geloofs­vor­ming en per­soon­lijke ont­wik­ke­ling in lei­der­schap en project­ma­tig werken. Daar­naast biedt het ook een kader om jon­ge­ren een rol te geven in een geloofs­ge­meen­schap.

Voor pa­ro­chies is dit project een kans om aan de slag te gaan met jon­ge­ren­werk, eventueel aanwe­zig jon­ge­ren­werk te ver­ster­ken en/of het een missio­naire insteek te geven. We laten je graag kennis­ma­ken met The Mis­sio­na­ry School.

Samen­wer­ken in een groep en met je omge­ving

The Missionary SchoolAlleen ga je sneller, samen kom je ver­der! Samen­wer­ken is iets wat je op veel vlakken in je leven tegen­komt. Zeker als het gaat om je toe­koms­tige baan of bij het doen van vrij­wil­li­gers­werk en hobby’s. Tijdens The Mis­sio­na­ry School steken we veel tijd in jouw lei­der­schaps­ont­wik­ke­ling. Maar naast het ont­dek­ken van je per­soon­lijke krachten en lei­der­schapskwali­teiten is het goed om te kijken hoe je om kunt gaan met ver­schil­lende situaties en met groepen. Ook als het gaat om samen­werken met jon­ge­ren en vrij­wil­li­gers in de context van de kerk, vraagt dat om een spe­ci­fie­ke aanpak. Ook dat leer je in The Mis­sio­na­ry School.

Ontdek de jon­ge­ren­cul­tuur

We duiken samen met jou dieper in de jon­ge­ren­cul­tuur: Wat zijn de laatste trends en waar hou­den jon­ge­ren zich mee bezig? Je ontwikkelt jezelf in het werken met groepen, feedback geven en coachen. Je leert hoe je jon­ge­ren zo kunt sti­mu­leren dat ze echt iets leren, ook als het las­tig is of de motivatie aan­vanke­lijk ontbreekt..

Werken met jon­ge­ren, en zeker in de hui­dige maat­schap­pij, vraagt om een per­soon­lijke aanpak. Tege­lijker­tijd kun je niet met ie­der­een om je heen een per­soon­lijke band opbouwen. Je leert hoe je daar als team mee om kunt gaan.

Met The Mis­sio­na­ry School kijken we naar wat je bereikt met welke jon­ge­ren­acti­vi­teit. We werken aan vragen, zoals: Hoe ga je met jon­ge­ren op zoek naar meer ver­die­ping? Hoe zorg je voor een sterker groeps­ge­voel? Of hoe wil je nieuwe jon­ge­ren aan jouw groep bin­den. Elk doel vraagt om een spe­ci­fie­ke aanpak. Kortom: Weet wat je doet, met wie je werkt en hoe daar­mee om te gaan!

Ontdek meer in The Mis­sio­na­ry School!

Wil je meer weten over dit traject? Kijk voor meer in­for­ma­tie op Jonge­kerk.nl of neem contact met ons op voor een oriën­te­rend gesprek.

tele­foon: (023) 511 26 36
e-mail: info@jonge­kerk.nl
web­si­te: www.jonge­kerk.nlGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het WereldjongerendagenkruisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose