Bisdom Haarlem-Amsterdam


Viering en uitwisseling Synode

Zondag 15 mei - 15.00 uur - Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: zaterdag, 14 mei 2022

Uitnodiging Viering en uitwisseling Synode 2023Van harte nodigen wij eenie­der die zich betrokken voelt bij het synodaal proces uit voor een fees­te­lij­ke vie­ring en uit­wis­se­ling op zon­dag 15 mei, van 15.00 tot 17.00 uur in de St. Bavo Ka­the­draal, aan het Bis­schop Bottemanne­plein in Haar­lem.

Samen onderweg

Als Rooms-Katho­lie­ke Kerk zijn wij in ok­to­ber 2021 een nieuwe weg inge­slagen. De door paus Fran­cis­cus aan­ge­kon­digde synode over ‘synodali­teit’, samen onderweg zijn, is niet alleen voor bis­schop­pen, maar voor de hele kerk. En het synodale proces is gestart bij de gelo­vi­gen.

Re­sul­taat van tal­loze ont­moe­tingen

Wij wer­den allen uit­ge­no­digd om samen te komen en te luis­te­ren naar elkaar, naar onze erva­ringen van samen kerk zijn en onder de lei­ding van de heilige Geest op zoek te gaan naar herken­ning en erken­ning, naar hoop en troost, naar inzicht en uit­zicht. Velen hebben aan deze uit­no­di­ging gehoor gegeven en er zijn tal­loze ont­moe­tingen geweest, waarin veel gedeeld is en waar­van zorg­vul­dige ver­slagen gemaakt zijn.

Afron­ding eerste etappe

Deze eerste etappe van de synode nadert een afron­ding, maar er volgen nieuwe etappes. En de start van deze synode is vooral bedoeld als het begin van een nieuwe manier van kerk zijn, die wij nog met elkaar aan het leren en ont­dek­ken zijn. Dit is daarom een goed moment om te vieren en uit te wisselen: om onze dank­baar­heid te uiten en onze erva­ringen te delen.

Vespers en ont­moe­ting

De vie­ring bestaat uit een samen gezongen Neder­landse vespers en ge­tui­ge­nissen van deel­ne­mers aan de synode. Na afloop van de vie­ring is er ruim gelegen­heid om een glaasje te drinken en elkaar te ont­moe­ten om de uit­wis­se­ling voort te zetten.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 9 juli 2024Instrumentum Laboris Synode 2024
dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering PraagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose