Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Uiteenlopende resultaten Actie Kerkbalans

gepubliceerd: donderdag, 13 januari 2011

Actie KerkbalansDe inkomsten van de kerken over 2009 en 2010 uit de Actie Kerkbalans zijn grotendeels gelijk aan die van het voorafgaande jaar. Wel is er een verschil tussen de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk. De inkomsten van de Protestantse Kerk blijven waar­schijn­lijk over 2010 gelijk, die van de Katholieke Kerk vertonen een lichte daling ten opzichte van een jaar eerder.

Verschillen in resultaten en prognoses

De cijfers over 2009 zijn gebaseerd op de definitieve gegevens van alle (plaatselijke) kerken. De resultaten van 2010 zijn nog voorlopig en samengesteld op basis van een onderzoek onder de penning­mees­ters van de plaatselijke kerken.  

De resultaten over 2009 geven voor de Protestantse Kerk een stijging van de inkomsten uit Kerkbalans te zien van bijna 1% ten opzichte van een jaar eerder. De inkomsten van de Katholieke Kerk over 2009 zijn nagenoeg gelijk aan die van 2008. De verwachtingen van het uiteindelijke resultaat van 2010 verschillen tussen beide kerk­ge­noot­schappen. De Protestantse Kerk lijkt over het afgelopen jaar uit te komen op een stabilisering van de inkomsten, die van de Katholieke Kerk gaan waar­schijn­lijk met een kleine 2% teruglopen. De economische crisis, het stokken van de activiteiten rond Kerkbalans Nieuwe Stijl en, voor de

Rooms-Katholieke Kerk, de negatieve publi­ci­teit van het afgelopen jaar, zijn mogelijke verklaringen voor de prognoses van 2010.

Kerkbalans Nieuwe Stijl

Vijf jaar geleden werd gestart met Kerkbalans Nieuwe Stijl. Een traject om de Actie Kerkbalans plaatselijk te intensiveren. Op dit moment wordt gewerkt aan een evaluatie van de effecten van de vernieuwingen die indertijd werden voorgesteld en geïmplementeerd. Deze evaluatie is in het eerste kwartaal van 2011 gereed. De cijfers van de Rooms-Katholieke Kerk geven al wel aan dat er nog veel potentieel is voor hogere kerkbijdragen. Dit zeker gelet op de cijfers van de Protestantse Kerk waar de opbrengst van de actie Kerkbalans al jaren veel hoger is. Versterking van Kerkbalans en verhoging van de inkomsten is dringend gewenst. Uit de cijfers van de Katholieke Kerk blijkt dat de totale uitgaven in 2009 ten opzichte van een jaar eerder opnieuw zijn gestegen. Een voortdurende zorg zijn daarbij de uitgaven aan het onderhoud van de monumentale kerk­ge­bouwen.

Kerkbalans

De Actie Kerkbalans is de grootste fondsenwervingsactie van Nederland. De actie is een gezamenlijk initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broeder­schap. De kerken voeren gezamenlijk campagne voor Kerkbalans; de opbrengsten zijn voor de lokale parochies en gemeenten. Dit jaar wordt deze actie gevoerd onder de titel ‘De kerk is van blijvende waarde’.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste Kerkbalansfolder
woensdag, 29 juni 2016Inkomsten R.-K. parochies blijven in 2014 stabiel
dinsdag, 19 januari 2016Kerkbalans feestelijk ingeluid
woensdag, 13 januari 2016Inluiden actie Kerkbalans
vrijdag, 13 november 2015Kerkbalans 2016 inluiden
vrijdag, 10 juli 2015Wedstrijd voor beste ontwerp Kerkbalans folder
woensdag, 14 januari 2015Actie Kerkbalans van start Video
maandag, 6 januari 2014Kerkbalans: 40 jaar succesvol interkerkelijk samenwerken
woensdag, 2 januari 2013Materiaal Kerkbalans 2013Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose