Bisdom Haarlem-Amsterdam


Synodebijeenkomst 5 maart

Religieuzen, Nieuwe Gemeenschappen en Kerkelijke Bewegingen

gepubliceerd: woensdag, 9 februari 2022

Op zater­dag 5 maart 2022 vindt in de Kloosterhof in Noord-Scharwoude een synodale bij­een­komst plaats voor Reli­gi­euzen, Nieuwe Ge­meen­schappen en Ker­ke­lijke Bewe­gingen.

Alle ge­meen­schappen hebben per­soon­lijke uit­no­di­ging ont­van­gen van mgr. Hendriks om in hun eigen kring een of meer synode-bij­een­komsten te hou­den. De vruchten hier­van zullen niet alleen ten goede komen aan de ge­meen­schappen zelf. Op de dio­ce­sane dag wor­den zij uit­ge­no­digd om deze vruchten ook te delen met ver­te­gen­woor­digers van de andere ge­meen­schappen in een speciale synodale bij­een­komst.

Ter onder­steu­ning ont­vingen zij een lijst met vragen die toegespitst zijn op het leven in ge­meen­schap in ver­bon­den­heid met de kerk en de wereld.

Meer info


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 9 juli 2024Instrumentum Laboris Synode 2024
dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering PraagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose