Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Meer tijd voor diocesane fase Synode 2023

gepubliceerd: vrijdag, 29 oktober 2021

Het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode in Rome heeft op vrij­dag 29 ok­to­ber aan de bis­schop­pen we­reld­wijd laten weten dat de bis­dom­men meer tijd krijgen voor de eerste fase van de Algemene Bis­schop­pen­synode ‘Voor een synodale kerk: communio, participatio, missio’. De einddatum voor die fase is verschoven van april naar 15 au­gus­tus 2022.

De Bis­schop­pen­synode geeft hiermee gehoor aan de vele verzoeken die ze heeft gekregen voor verlen­ging van de consul­ta­tiefase in de bis­dom­men.

De Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie zal bin­nen­kort besluiten wat dit precies gaat betekenen voor de termijn van indie­ning van de synode­ver­slagen uit de bis­dom­men. Hierover wordt zo spoe­dig moge­lijk ge­com­mu­ni­ceerd met de bis­dom­men en via de bis­dom­men met alle andere betrok­ke­nen.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose