Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Voorbereidingsdocumenten bisschoppensynode

gepubliceerd: woensdag, 8 september 2021

Op dins­dag 7 sep­tem­ber ont­vingen de Neder­landse bis­schop­pen de do­cu­menten ter voor­be­rei­ding op de bis­schop­pen­synode ‘Voor een synodale Kerk: communie, par­ti­ci­pa­tie, missie’ (2023). Het Voor­be­rei­dings­do­cu­ment en het Vademecum wer­den direct ook online ge­pu­bli­ceerd op de Vati­caanse web­si­te synod.va.

Beide uit Rome ont­van­gen do­cu­menten zullen eerst wor­den be­spro­ken in de ver­ga­de­ring van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Op weg naar de bis­schop­pen­synode in Rome speelt de eerste fase zich af in de bis­dom­men van ok­to­ber 2021 tot april 2022.

Het Vademecum, een hand­boek voor de bis­dom­men, opent met het gebed ‘Adsumus Sancte Spiritus’ (‘Wij staan voor U, Heilige Geest’). Het is het gebed waar­mee elke sessie van het Tweede Vati­caans Concilie (1962-1965) begon. Daar­mee wordt de dio­ce­sane fase na­druk­ke­lijk in het kader van gebed om de Heilige Geest geplaatst.

Het Voor­be­rei­dings­do­cu­ment geeft ach­ter­gron­den. Het bevat net als het Vademecum tien kern­the­ma’s met vragen die het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode aanreikt als uit­no­di­ging tot gesprek. De bis­schop­pen kunnen deze vragen bespreken in de dio­ce­sane gremia die er zijn en ook met spe­ci­fie­ke groepen. Niet alle thema’s hoeven aan bod te komen, geeft het Vademecum aan. De thema’s kunnen wor­den gekozen die het meest rele­vant zijn voor de lokale situatie. De tien kern­the­ma’s staan vanaf p. 21 in het Voor­be­rei­dings­do­cu­ment en vanaf p. 26 in het Vademecum.

Het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode is verant­woor­de­lijk voor de voor­be­rei­ding van de Algemene Bis­schop­pen­synode en publi­ceerde ook een logo. De do­cu­menten zullen helpen om de voor­be­rei­ding op deze synode in gang te zetten. De bis­schop­pen­synode in Rome wordt de Zestiende Gewone Algemene Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode.

Eerder al werd bekend gemaakt dat het voor­be­rei­dings­pro­ces op de synode in drie fases zal verlopen: via de bis­dom­men, naar een synodale ont­moe­ting op vijf continenten en dan de ver­ga­de­ring van bis­schop­pen uit de hele wereld in Rome.

Do­cu­mentenGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen
woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
woensdag, 24 augustus 2022Nationaal Synodeverslag
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode Video
donderdag, 28 juli 2022Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
donderdag, 2 juni 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 25 mei 2022Terugblik eerste fase synode
zaterdag, 14 mei 2022Viering en uitwisseling Synode
donderdag, 7 april 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 9 februari 2022Synodebijeenkomst 5 maart
donderdag, 3 februari 2022Synode 2021 - 2023
donderdag, 23 december 2021Synode 2021 - 2023
vrijdag, 19 november 2021Ganzenbord over synodaal proces
vrijdag, 29 oktober 2021Meer tijd voor diocesane fase Synode 2023
donderdag, 28 oktober 2021Meepraten op bisdom-, continentaal- en wereldniveau
zondag, 24 oktober 2021Synode 2021 - 2023
zaterdag, 23 oktober 2021Synodale kerk op Kathedraal TV Video
vrijdag, 8 oktober 2021Aanvang voorbereidingstraject synode 2023Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose