Bisdom Haarlem-Amsterdam


Actie Kerkbalans

Van zaterdag 16 t/m zaterdag 30 januari

gepubliceerd: woensdag, 13 januari 2021

Al sinds 1973 werken kerk­ge­noot­schappen samen in de Actie Kerk­ba­lans en doen zo een beroep op de plaat­se­lijke geloofs­ge­meen­schappen voor een finan­ciële bijdrage. Jaar­lijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een finan­ciële bijdrage te leveren aan hun eigen plaat­se­lijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. On­der­houd van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missio­naire en maat­schap­pe­lijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerk­ba­lans.

Corona-proof

Van­wege de corona­maat­re­ge­len zal de Actie Kerk­ba­lans dit jaar creativi­teit vergen. Nu de strenge lockdown in ver­band met Covid-19 is verlengd tot en met 9 februari, geldt voor de lopers van Actie Kerk­ba­lans voor de campagne van 2021 een coronaprotocol. Bovendien is een stappen­plan opge­steld voor het or­ga­ni­se­ren van een digitale Actie Kerk­ba­lans.

Urgentie

Veel pa­ro­chies hebben extra kosten moeten maken om met alle beperkende maat­regelen om te kunnen gaan en dat in een periode waarin zij de in­kom­sten juist zagen afnemen. Onze kerken zijn be­lang­rijke plaatsen om het geloof te delen, maar ook van hoop, troost en omzien naar elkaar. Juist in deze bij­zon­dere tij­den. Wij bevelen de actie Kerk­ba­lans daarom van harte bij u aan. Ieders bijdrage is nodig; uw inzet als vrij­wil­li­ger en/ of uw gift als donateur. Een gift maakt u over naar uw lokale pa­ro­chie onder vermel­ding van ‘Kerk­ba­lans 2021’.

Onder­steu­ning, tips en downloads

Op de web­si­te van Actie Kerk­ba­lans staan diverse tips, voor­beel­den en downloads die pa­ro­chies helpen bij het opzetten van een ef­fec­tieve actie.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste KerkbalansfolderBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose