Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vragen na persconferentie 17 november

gepubliceerd: woensdag, 18 november 2020
foto: Ramon Mangold
Vragen na persconferentie 17 november

Premier Rutte en minister De Jonge gaven dins­dag 17 no­vem­ber een pers­con­fe­ren­tie waarin een aantal aanpas­singen van de maat­regelen tegen Covid-19 werd aan­ge­kon­digd. Over het alge­meen hebben deze aanpas­singen geen grote gevolgen voor het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ zoals dat in de R.-K. Kerk gehan­teerd wordt. Toch zijn er enkele veel­ge­stelde vragen die hier­on­der wor­den beant­woord.

Hoeveel mensen mogen een uit­vaart bijwonen?

Uit­vaar­ten mogen vanaf 19 no­vem­ber weer door maximaal hon­derd personen wor­den bijgewoond. Dat geldt ook voor uit­vaar­ten in de R.-K. Kerk, mits in het kerk­ge­bouw waar de uit­vaart plaats­vindt an­der­halve meter afstand tussen de aanwe­zigen in acht kan wor­den geno­men. Voor alle andere vie­rin­gen blijft het aantal van maximaal der­tig aanwe­zigen gel­den.

Hoe zit het met zang in de R.-K. Kerk?

Volgens een over­heidspubli­ca­tie mogen kerk­gan­gers wel zingen tij­dens kerk­diensten, maar staat in een andere over­heidspubli­ca­tie dat samenzang in de kerk dringend wordt afgera­den. Hoe zit dat in de R.-K. Kerk?

Het OMT heeft op 3 no­vem­ber een herzien advies voor koren uit­ge­bracht aan het kabinet. Omdat een verhoogd besmet­tingsrisico door zingen niet kan wor­den uit­ge­slo­ten, adviseert het OMT dat zingen in groeps­ver­band wordt afgera­den. Het kabinet heeft hierover nog geen besluit geno­men en staat zingen op basis van bestaande regels en protocollen toe, maar adviseert mensen uit risico­groepen om extra voorzich­tig te zijn.

In de R.-K. Kerk blijven voor zingen de regels gel­den zoals eer­der vast­ge­steld in het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’. Dat wil zeggen: geen samenzang door kerk­gan­gers en alleen een cantor of enkele zan­gers kunnen zingen, mits...‘ (mits onder meer de richt­lij­nen van het RIVM op dit gebied strikt wor­den nageleefd).

NB: Mochten er ver­an­de­ringen komen in de bestaande maat­regelen van de over­heid, waardoor het ant­woord op bo­ven­staande vragen moet wor­den aan­ge­past, dan volgt hier zo spoe­dig moge­lijk een aan­vul­ling.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose