Bisdom Haarlem-Amsterdam


Corona-maatregelen in de Goede Week

gepubliceerd: zondag, 21 februari 2021

De sinds 25 maart 2020 gel­dende corona­maat­re­ge­len voor de Wereld­kerk, blijven ook voor de Goede Week en Pasen van 2021 van kracht. Dat heeft de Con­gre­ga­tie voor de God­de­lijke Eredienst en de Rege­ling van de Sacra­menten op Aswoens­dag, 17 februari, bekendgemaakt.

De con­gre­ga­tie deed dit in een nieuwe notitie met betrek­king tot de vie­ring van de Goede Week 2021. De bis­schop­pen wor­den daarin aange­moe­digd om in gebie­den waar gelo­vi­gen niet of slechts in beperkte mate de Eucha­ris­tie­vie­ring kunnen bijwonen, ervoor te zorgen dat hun vie­rin­gen via sociale en andere media te volgen zijn. Er wordt hen ook gevraagd om hulp­mid­de­len aan te bie­den voor per­soon­lijk gebed en gebed in gezins­ver­band.

Vierpasen.nl

Vierpasen.nl

De Neder­landse bis­schop­pen moe­digen ie­der­een aan om de Veer­tig­da­gen- en Paas­tijd bewust te beleven op de speciale web­si­te www.vierpasen.nl met daarop han­dige links en downloads.

Protocol

Waar de li­tur­gie­vie­ringen wel plaats­vin­den, wordt de bis­schop­pen opgedragen erover te waken dat het uitreiken van de communie, de vredes­groet en andere onder­de­len van de li­tur­gie reke­ning hou­den met de vei­lig­heids­maat­re­ge­len. Dit is in Neder­land gere­geld in het protocol Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter.

De Chrisma­mis, de vie­ring in de Goede Week waarin de plaat­se­lijke bis­schop de heilige oliën wijdt voor de vormsels, de pries­ter­wij­ding en zie­ken­zal­ving van de zieken wordt in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gevierd op woens­dag­avond in de Goede Week met inachtne­ming van de dan gel­dende corona­maat­re­ge­len.

Rkli­tur­gie.nl

De notitie wijst er op, dat de ver­kla­ringen van 25 maart 2020 en van 15 au­gus­tus 2020 nog steeds van kracht zijn. Kijk voor de Neder­landse vertaling van de notitie van Aswoens­dag 17 februari op rkli­tur­gie.nl.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoop
vrijdag, 22 januari 2021Verklaring voor gebruik tijdens avondklokBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose