Bisdom Haarlem-Amsterdam


Geef jongeren hoop

Maak juist nu verbinding met jongeren

gepubliceerd: donderdag, 28 januari 2021

Jon­ge­ren voelen zich vaak een­zaam en de corona-pandemie heeft dat alleen maar ver­sterkt. Een samen­wer­king van ver­schil­lende chris­te­lijke jon­ge­ren­orga­ni­sa­ties hebben de trends onder de jeugd van 2020 onder­zocht en in een do­cu­ment opgetekend.

Eenzaam­heid

Veel jon­ge­ren kampen met een­zaam­heid en de corona-pandemie heeft dit flink ver­sterkt. Het veelal online contact blijft vaak op­per­vlak­kig of geeft statusdruk. Omdat er min­der fysieke contacten zijn, is bevesti­ging - of juist afwij­zing - online een grotere rol gaan spelen. Juist de verbin­ding en waar­de­ring met en van leef­tijds­ge­no­ten is enorm be­lang­rijk voor de ont­wik­ke­ling van een jon­gere. De meest basale dingen voor jon­ge­ren zoals feestjes, ver­jaar­da­gen en vakanties (naar het bui­ten­land) kunnen niet meer gevierd wor­den.

Het feit dat ze ook nog als aparte groep wor­den weg­ge­zet die het voor de samen­le­ving verpest, terwijl ze vaak net zo goed hun best doen, geeft hen nog sterker het gevoel ongezien en onge­waar­deerd te zijn en ver­sterkt des te meer het gevoel van een­zaam­heid.

Verdeeld­heid, teleur­stel­ling en mach­te­loos­heid

Naast de een­zaam­heid lopen de jon­ge­ren ook aan tegen ver­deeld­heid. Er wordt heel ver­schil­lend gedacht over de corona-maat­regelen onder leef­tijds­ge­no­ten, maar ook binnen de kerk. Door het vele online media­ge­bruik verzinken ook zij in de fabeltjesfuik waar Arjen Lubach het over had. Verder lopen ze tegen de onmaak­baar­heid van het leven aan. Studie, stage­plekken en een inkomen zijn onzeker gewor­den. De mach­te­loos­heid wordt gevoed en geeft de jon­ge­ren een onveilig gevoel.

Taken van de jon­ge­ren­wer­ker

  • Maak verbin­ding
  • Vraag jouw tieners/jon­ge­ren oprecht hoe het met hen gaat
  • Bestrijd ver­deeld­heid
  • ga in gesprek
  • Geef hoop

Download


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
vrijdag, 22 januari 2021Verklaring voor gebruik tijdens avondklokBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose