Bisdom Haarlem-Amsterdam


Resultaten jongerenonderzoek

Gelovig in coronatijd

gepubliceerd: donderdag, 25 maart 2021
foto: Anna Shvets
Resultaten jongerenonderzoek

De corona-pandemie duurt al een jaar en ook voor jon­ge­ren is het een las­tige tijd. Met name het contact met leef­tijds­ge­no­ten wordt erg gemist, er is veel een­zaam­heid, motivatie zakt weg en dagen voelen zwaar en lang aan. Hoe gaat het met de jon­ge­ren in de kerk en wat kan de pa­ro­chie of jon­ge­ren­groep voor hen betekenen? 17 Jon­ge­ren uit ons bisdom vul­den een vragen­lijst in over hun wel­zijn en de kerk.

Func­tio­ne­ren en wel­zijn

Met 7 op de 8 jon­ge­ren gaat het rede­lijk goed, ze slaan zich wel door de corona­pan­de­mie heen. Toch geeft de helft aan last van een­zaam­heid te hebben, 40% heeft last van depressieve gedachten, een kwart ervaart burn-out klachten en nog eens 40% heeft last van moedeloos­heid. Men ervaart een gevoel van op­ge­slo­ten te zitten, meer span­ning, het gemis van vrien­den en dagen voelen zwaar en vermoeiend. Er is behoefte aan per­soon­lijk (fysiek) contact, goede aflei­ding, po­si­tie­ve vooruit­blik­ken en een ritme met rust. Met de studie gaat het in veel gevallen rede­lijk goed tot goed. Met iets meer dan een derde van de onder­vraag­den gaat het prima.

De pa­ro­chie en jon­ge­ren­groep

De pa­ro­chie zou de jon­ge­ren kunnen helpen in de vorm van (online) bij­een­komsten evt. spe­ci­fiek voor jon­ge­ren over bij­voor­beeld hoe om te gaan met stress of motivatie­pro­ble­men. Ook het lezen van de Bijbel trekt jon­ge­ren aan, al weten ze soms niet hoe. Daar­naast wordt aange­ge­ven dat gebed fijn zou zijn. De helft van de jon­ge­ren voelt zich verbon­den met de pa­ro­chie, maar leef­tijds­ge­no­ten wor­den wel gemist. In een jon­ge­ren­groep zijn de jon­ge­ren dan ook voor­na­me­lijk op zoek naar gelo­vi­ge vrien­den, gezellig samen­zijn met anderen en mooie gesprekken in een fijne sfeer.

Geloofsver­die­ping

Qua geloofsver­die­ping is men op zoek naar uitleg over het geloof en waarom het geloof verschil maakt, open dis­cus­sies met ver­schil­lende visies en uitleg over de Bijbel en hoe die te lezen. In de pa­ro­chie is men vooral teleur­ge­steld over het aanbod naast de H. Mis. Men mist een aanbid­ding, open kerk deuren voor gebed, saam­ho­rig­heid en het samen dingen doen. Jon­ge­ren zijn op zoek naar ont­moe­ting en ge­meen­schap.

Wat kunt u doen als pa­ro­chie of jon­ge­ren­groep?

Jon­ge­ren zoeken met name de verbin­ding en het geloofs­ge­sprek. Facili­teer (1-op-1) gesprekken tussen de jon­ge­ren, maar ook met andere mensen uit de geloofs­ge­meen­schap (start bijv. een belcirkel). Bied naast de H. Mis gelegen­heid tot aanbid­ding of (online) bij­een­komsten aan rond thema’s als Bijbel lezen en omgaan met stress en motivatie­pro­ble­men. Laat weten dat u de jon­ge­ren wilt leren kennen, met hen (over het geloof) wilt praten en voor hen bidt.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoop
vrijdag, 22 januari 2021Verklaring voor gebruik tijdens avondklokBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose