Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Resultaten jongerenonderzoek

Gelovig in coronatijd

gepubliceerd: donderdag, 25 maart 2021
foto: Anna Shvets
Resultaten jongerenonderzoek

De corona-pandemie duurt al een jaar en ook voor jon­ge­ren is het een las­tige tijd. Met name het contact met leef­tijdsgenoten wordt erg gemist, er is veel een­zaam­heid, motivatie zakt weg en dagen voelen zwaar en lang aan. Hoe gaat het met de jon­ge­ren in de kerk en wat kan de pa­ro­chie of jon­ge­ren­groep voor hen betekenen? 17 Jon­ge­ren uit ons bisdom vul­den een vragen­lijst in over hun wel­zijn en de kerk.

Func­tio­ne­ren en wel­zijn

Met 7 op de 8 jon­ge­ren gaat het rede­lijk goed, ze slaan zich wel door de corona­pan­de­mie heen. Toch geeft de helft aan last van een­zaam­heid te hebben, 40% heeft last van depressieve gedachten, een kwart ervaart burn-out klachten en nog eens 40% heeft last van moedeloos­heid. Men ervaart een gevoel van opgesloten te zitten, meer span­ning, het gemis van vrien­den en dagen voelen zwaar en vermoeiend. Er is behoefte aan per­soon­lijk (fysiek) contact, goede aflei­ding, po­si­tie­ve vooruit­blik­ken en een ritme met rust. Met de studie gaat het in veel gevallen rede­lijk goed tot goed. Met iets meer dan een derde van de onder­vraag­den gaat het prima.

De pa­ro­chie en jon­ge­ren­groep

De pa­ro­chie zou de jon­ge­ren kunnen helpen in de vorm van (online) bij­een­komsten evt. spe­ci­fiek voor jon­ge­ren over bij­voor­beeld hoe om te gaan met stress of motivatie­pro­ble­men. Ook het lezen van de Bijbel trekt jon­ge­ren aan, al weten ze soms niet hoe. Daar­naast wordt aange­ge­ven dat gebed fijn zou zijn. De helft van de jon­ge­ren voelt zich verbon­den met de pa­ro­chie, maar leef­tijdsgenoten wor­den wel gemist. In een jon­ge­ren­groep zijn de jon­ge­ren dan ook voor­na­me­lijk op zoek naar gelo­vi­ge vrien­den, gezellig samen­zijn met anderen en mooie gesprekken in een fijne sfeer.

Geloofsver­die­ping

Qua geloofsver­die­ping is men op zoek naar uitleg over het geloof en waarom het geloof verschil maakt, open dis­cus­sies met ver­schil­lende visies en uitleg over de Bijbel en hoe die te lezen. In de pa­ro­chie is men vooral teleur­ge­steld over het aanbod naast de H. Mis. Men mist een aanbid­ding, open kerk deuren voor gebed, saam­ho­rig­heid en het samen dingen doen. Jon­ge­ren zijn op zoek naar ont­moe­ting en ge­meen­schap.

Wat kunt u doen als pa­ro­chie of jon­ge­ren­groep?

Jon­ge­ren zoeken met name de verbin­ding en het geloofs­ge­sprek. Facili­teer (1-op-1) gesprekken tussen de jon­ge­ren, maar ook met andere mensen uit de geloofs­ge­meen­schap (start bijv. een belcirkel). Bied naast de H. Mis gelegen­heid tot aanbid­ding of (online) bij­een­komsten aan rond thema’s als Bijbel lezen en omgaan met stress en motivatie­pro­ble­men. Laat weten dat u de jon­ge­ren wilt leren kennen, met hen (over het geloof) wilt praten en voor hen bidt.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoop
vrijdag, 22 januari 2021Verklaring voor gebruik tijdens avondklok
woensdag, 13 januari 2021Maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd
woensdag, 16 december 2020Geen publieke vieringen op Kerstavond
woensdag, 9 december 2020Nog geen wijzingen R.-K. Kerk
dinsdag, 8 december 2020Vaccineren tegen Covid-19
donderdag, 26 november 2020Veelgestelde vragen over Kerstmis
woensdag, 18 november 2020Vragen na persconferentie 17 november
woensdag, 4 november 2020Woorden van hoop en troost Video
woensdag, 4 november 2020Coronamaatregelen R.-K. Kerk blijven onverminderd van kracht
zondag, 18 oktober 2020Kerk in coronatijdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose