Bisdom Haarlem-Amsterdam


Overleg over versoepeling coronamaatregelen

Besluiten verwacht begin volgende week

gepubliceerd: woensdag, 15 september 2021
foto: Wim Koopman
Overleg over versoepeling coronamaatregelen

De Neder­landse Bis­schop­pen overleggen naar aan­lei­ding van de coronapers­con­fe­ren­tie van het kabinet op 14 sep­tem­ber, ko­men­de dagen over moge­lijke ver­soe­pe­lingen van corona­maat­re­ge­len voor de R.-K. Kerk. Deze ver­soe­pe­lingen zou­den in kunnen gaan op 25 sep­tem­ber. Verdere bericht­ge­ving hierover wordt in het begin van volgende week verwacht.

Bij de besluit­vor­ming door de bis­schop­pen wor­den de ver­soe­pe­lingen die het kabinet heeft aan­ge­kon­digd meegewogen. Dat geldt ook voor de uit­kom­sten van een deze week nog te voeren overleg met het CIO (Inter­ker­ke­lijk Overleg in Over­heids­zaken). De bis­schop­pen beslissen daarna welke ver­soe­pe­lingen er voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk­pro­vin­cie vanaf 25 sep­tem­ber moge­lijk zijn. Deze wor­den ge­pu­bli­ceerd op deze web­si­te.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoop
vrijdag, 22 januari 2021Verklaring voor gebruik tijdens avondklokBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose