Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen

Voorbereiden op aanscherping

gepubliceerd: vrijdag, 5 november 2021
foto: Ramon Mangold
Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen

Naar aan­lei­ding van de pers­con­fe­ren­tie van het kabinet op dins­dag 2 no­vem­ber beves­tigen de Neder­landse bis­schop­pen opnieuw de corona­maat­re­ge­len die nog steeds gel­den voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk. Zij berei­den zich bovendien voor op een moge­lijke aanscher­ping van deze maat­regelen met het oog op de ont­wik­ke­ling van de Covid-19 pandemie.

De hui­dige maat­regelen omvatten onder meer de basis­regels zoals thuis­blij­ven bij klachten, de hygiëneregels volgen en zorgen voor voldoende ventilatie van binnen­ruim­tes. Gelo­vi­gen wordt uit­druk­ke­lijk gevraagd om onderling een veilige afstand te bewaren en reke­ning met elkaar te hou­den zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Lees voor meer in­for­ma­tie over de gel­dende maat­regelen dit bericht. Bij aanscher­ping van deze maat­regelen wor­den de pa­ro­chies zo spoe­dig moge­lijk geïn­for­meerd via de bis­dom­men en de web­si­te van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoop
vrijdag, 22 januari 2021Verklaring voor gebruik tijdens avondklokBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose