Bisdom Haarlem-Amsterdam


Versoepelingen coronamaatregelen

Per vrijdag 25 februari

gepubliceerd: woensdag, 16 februari 2022
foto: Ramon Mangold
Versoepelingen coronamaatregelen

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk kon­digt op woens­dag 16 februari ver­soe­pe­lingen van de corona­maat­re­ge­len aan, die ingaan op vrij­dag 25 februari. Vanaf die datum zijn in heel Neder­land de an­der­halve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bis­schop­pen hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gel­den voor de R.-K. Kerk.

Voor het weekend van 19 en 20 februari gel­den nog de hui­dige corona­regels in de R.-K. Kerk. De ver­soe­pe­lingen die de over­heid vanaf vrij­dag 18 februari in laat gaan - met name het loslaten van de an­der­halve meter afstand en de mondkapjesplicht - gel­den voor locaties waar een coronatoegangsbe­wijs getoond moet tonen. Omdat eer­der is besloten voor deelname aan vie­rin­gen geen coronatoegangsbe­wijs te vragen, blijven de hui­dige corona­regels in de R.-K Kerk gel­den tot 25 februari.

Ruimte en moge­lijk­he­den

De bis­schop­pen spreken in de ko­men­de week over ver­dere details van de ver­soe­pe­lingen en maken deze dan na 22 februari bekend aan de pa­ro­chies. De bis­schop­pen zijn dank­baar voor de grote inzet die de afgelopen twee jaar in de pa­ro­chies is getoond om het vieren ondanks beper­kingen toch moge­lijk te maken. Ze weten hoeveel dit van pas­to­rale teams, pa­ro­chie­besturen, vrij­wil­li­gers en kerk­gan­gers heeft gevraagd. Met het zicht op meer ruimte en moge­lijk­he­den vragen de bis­schop­pen nog even vol te hou­den, uitkijkend naar weer meer moge­lijk­he­den tot vieren en elkaar ont­moe­ten in de kerk na 25 februari.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoop
vrijdag, 22 januari 2021Verklaring voor gebruik tijdens avondklokBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose