Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bericht naar aanleiding van gesprek met minister

gepubliceerd: dinsdag, 6 oktober 2020
Kerkbanken zijn met rood koord afgezet om de anderhalve meter afstand te waarborgen
Kerkbanken zijn met rood koord afgezet om de anderhalve meter afstand te waarborgen

Maan­dag 5 ok­to­ber heeft minister Grapperhaus ge­spro­ken met het Inter­ker­ke­lijk Overleg in Over­heids­zaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uit­ge­ko­men om voorlopig behoed­zaam het geloof te vieren en in de maand ok­to­ber het aantal kerk­gan­gers bij vie­rin­gen terug te brengen naar der­tig deel­ne­mers en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk houdt dit advies tegen het licht van haar eer­dere maat­regelen en komt later deze week met een vertaling naar de pa­ro­chies.

De bis­schop­pen delen de bezorgd­heid van de over­heid over het oplopende aantal besmet­tingen en de grote risico’s voor de volksge­zond­heid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verant­woor­de­lijk­heid geno­men en besloten de corona­maat­re­ge­len van de over­heid te volgen en te vertalen naar een eigen protocol. Daarin zijn strikte maat­regelen geno­men om de kans op versprei­ding van het corona­vi­rus minimaal te hou­den.

Kerk­gan­gers mogen niet komen als ze klachten hebben, moeten hun han­den bij binnen­komst ontsmetten, volgen de aange­ge­ven loop­rou­tes en zitten op an­der­halve meter afstand van elkaar. Er is bovendien geen samenzang. Het aantal aanwe­zigen wordt bepaald door de grootte van het kerk­ge­bouw, lei­dend daarbij is dat ie­der­een op tenminste an­der­halve meter afstand van anderen moet kunnen zitten. Vanaf het begin hebben de bis­schop­pen gezegd dat de kerk geen bron van besmet­ting mag zijn.

De Neder­landse Bis­schop­pen zullen na het debat in de Tweede Kamer op woens­dag 7 ok­to­ber bepalen wat de gevolgen zijn voor de pa­ro­chies, waarbij gehoopt wordt op maat­werk, zie daarvoor ook het artikel van onze bis­schop op zijn web­si­te:

Zang

Be­tref­fen­de de zang is dui­de­lijk dat het verbod op zingen de samenzang betreft. Samenzang was binnen het protocol van de Neder­landse Bis­schop­pen al niet toe­ge­staan, en voor wat betreft koorzang ver­wij­zen de bis­schop­pen naar de adviezen van het RIVM. Deze geeft geen nieuwe bepa­lin­gen of adviezen, waaruit afgeleid mag wor­den dat zang door een koor binnen de voor­waar­den van het RIVM moge­lijk is. Zie voor die voor­waar­den onderaan deze web­pa­gina van het RIVM:Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose