Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dringend advies Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

gepubliceerd: zaterdag, 3 oktober 2020

Vrij­dag­avond 2 ok­to­ber ont­vingen ver­schil­lende pa­ro­chies in Am­ster­dam een brief van de Vei­lig­heids­regio Am­ster­dam-Amstelland waarin aan alle gebeds­hui­zen in de regio het dringende advies werd gegeven om de groepsgrootte te beperken tot 30 personen per ruimte. Dit aantal werd genoemd tij­dens de pers­con­fe­ren­tie van de lan­de­lijke over­heid op 28 sep­tem­ber jl. waarbij werd opgemerkt dat dit niet gold voor kerken, als gevolg van de vrij­heid van gods­dienst zoals opgeno­men in de Grondwet.

Hoewel de vrij­heid van gods­dienst ook voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk een groot goed is, is dui­de­lijk dat het aantal besmet­tingen met het corona­vi­rus in Am­ster­dam en omge­ving snel stijgt. Als Kerk hebben we ook een verant­woor­de­lijk­heid voor de ge­zond­heid van mensen, en niet alleen van die van onze kerk­gan­gers.

Om die reden brengt het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam dit dringende advies ook zelf onder de aan­dacht bij de pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen in de vei­lig­heids­regio met het verzoek te over­we­gen om de groepsgrootte terug te brengen. Dit zal pas kunnen gel­den na zon­dag 4 ok­to­ber omdat niet alle kerk­gan­gers meer bereikt kunnen wor­den.

Tot de vei­lig­heids­regio Am­ster­dam-Amstelland behoren de pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen te Am­ster­dam, de pa­ro­chie R.-K. Amstelland en de pa­ro­chies van Uithoorn en omge­ving. Het bisdom doet op hen een dringend beroep het advies ter harte te nemen, reke­ning hou­dend met de eigen omstan­dig­he­den.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose