Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dringend advies Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

gepubliceerd: zaterdag, 3 oktober 2020

Vrij­dag­avond 2 ok­to­ber ont­vingen ver­schil­lende pa­ro­chies in Am­ster­dam een brief van de Vei­lig­heids­regio Am­ster­dam-Amstelland waarin aan alle gebeds­hui­zen in de regio het dringende advies werd gegeven om de groepsgrootte te beperken tot 30 personen per ruimte. Dit aantal werd genoemd tij­dens de pers­con­fe­ren­tie van de lan­de­lijke over­heid op 28 sep­tem­ber jl. waarbij werd opgemerkt dat dit niet gold voor kerken, als gevolg van de vrij­heid van gods­dienst zoals opgeno­men in de Grondwet.

Hoewel de vrij­heid van gods­dienst ook voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk een groot goed is, is dui­de­lijk dat het aantal besmet­tingen met het corona­vi­rus in Am­ster­dam en omge­ving snel stijgt. Als Kerk hebben we ook een verant­woor­de­lijk­heid voor de ge­zond­heid van mensen, en niet alleen van die van onze kerk­gan­gers.

Om die reden brengt het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam dit dringende advies ook zelf onder de aan­dacht bij de pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen in de vei­lig­heids­regio met het verzoek te over­we­gen om de groepsgrootte terug te brengen. Dit zal pas kunnen gel­den na zon­dag 4 ok­to­ber omdat niet alle kerk­gan­gers meer bereikt kunnen wor­den.

Tot de vei­lig­heids­regio Am­ster­dam-Amstelland behoren de pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen te Am­ster­dam, de pa­ro­chie R.-K. Amstelland en de pa­ro­chies van Uithoorn en omge­ving. Het bisdom doet op hen een dringend beroep het advies ter harte te nemen, reke­ning hou­dend met de eigen omstan­dig­he­den.Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 18 oktober 2020Kerk in coronatijd
donderdag, 15 oktober 2020Nieuwe maatregelen i.v.m. corona
woensdag, 14 oktober 2020Woord van bemoediging van de bisschoppen Video
zaterdag, 10 oktober 2020Aanpassing corona-maatregelen
dinsdag, 6 oktober 2020Bericht naar aanleiding van gesprek met minister
donderdag, 1 oktober 2020Update corona-maatregelen
donderdag, 23 juli 2020Boekje met bijdrage mgr. Hendriks Video
vrijdag, 17 juli 2020Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
vrijdag, 10 juli 2020Nieuwe protocollen
donderdag, 25 juni 2020Versoepelen coronamaatregelen
woensdag, 3 juni 2020Reserveringssysteem voor parochies gelanceerd
vrijdag, 29 mei 2020Vragen en antwoorden bij de protocollen
woensdag, 27 mei 2020Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni
dinsdag, 26 mei 2020Bisdom biedt reserveringssysteem aan parochies
maandag, 25 mei 2020Digitaal verbonden in coronatijd Video
zaterdag, 23 mei 2020Veelgestelde vragen over coronaprotocol
vrijdag, 15 mei 2020Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 7 mei 2020Bisschop herstellend van coronavirus
woensdag, 22 april 2020Aanwezigheid H. Reserve in coronatijd
vrijdag, 17 april 2020Afdeling Caritas presenteert initiatievenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose