Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Boekje met bijdrage mgr. Hendriks

Wat doen we met deze crisis? Na covid-19

gepubliceerd: donderdag, 23 juli 2020

Waren de lege kerken in de corona­tijd ‘de kille tombe van een dode God’, zoals de Tsje­chische pries­ter en inter­na­tio­naal vermaarde theoloog Tomas Halík beweerde (Trouw, 8 april 2020)? Dat zou ik zeker niet willen zeggen.

Veel kerken waren open en mensen kwamen binnenlopen om stil te bid­den, een kaarsje op te steken, zomaar wat te zitten. Ver­schil­lende pries­ters ver­tel­den me dat er meer werd gebiecht. (...) Veel vaker dan in ‘gewone tij­den’ was het heilig sacra­ment uit­ge­steld. (...) Wellicht werd de kerk zo juist meer huis van gebed en ‘huis van God’.

Aldus mgr. Jan Hendriks in zijn bijdrage aan een uitgave over de corona­cri­sis: Wat doen we met deze crisis? Na covid-19.

De bijdragen van Anne-Marie Rakhorst (duur­zaam­heidson­der­ne­mer), Eric van Gorp (viroloog), +Jan Hendriks (bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam), Frits van der Meer (bestuurs­kun­dige), René Peters (politicus), René Grotenhuis (expert ont­wik­ke­lingssamen­wer­king) en Joost Jansen o.praem. (Abdij van Berne) zijn in dit vlug­schrift van in­spi­ra­tie en hoop samen­ge­bracht.

Pre­sen­ta­tie en mini­sym­po­sium

Begin juni was er bij de pre­sen­ta­tie een mini­sym­po­sium. Er vorm­den zich gesprekken tussen auteurs en bezoekers, wat tot een inte­res­sant debat leidde. Beide partijen reikten elkaar daarbij een sym­bo­li­sche hand. Na afloop wer­den deze gesprekken voort­ge­zet in ons proeflokaal onder het genot van een abdijbiertje.

Be­stel­len

Het boek is nu tij­de­lijk verkrijg­baar bij uit­ge­ve­rij Berne Media zon­der verzend­kos­ten met de code: COVID. De actie duurt tot 1 au­gus­tus 2020.

titel: Wat doen we met deze crisis? Na covid-19
redactie: Philippe van Heus­den
ISBN: 9789089724120
web­si­te: bernemedia.com/project/wat-doen-we-met-deze-crisis
inkijk­pa­gina’s: Inkijk­pa­gina’s Na COVID-19 (pdf)
prijs: € 9,99

Puzzel in SamenKerk

Of u wacht op de nieuwe SamenKerk, dat begin au­gus­tus zal ver­schij­nen.
Dit boekje is be­schik­baar voor de win­naars van onze zomer­puz­zel.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose