Bisdom Haarlem-Amsterdam


Nieuwe protocollen

‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’

gepubliceerd: vrijdag, 10 juli 2020

Vrij­dag 10 juli is door de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie een nieuwe versie van het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ ge­pu­bli­ceerd. In deze nieuwe versie zijn onder meer verrui­ming van de moge­lijk­he­den voor het vieren van de sacra­menten als doopsel, eerste communie en vormsel opgeno­men.

Ook de voor­waar­den waar zang­groepen en koren aan moeten voldoen om te oefenen en kunnen zingen bij een vie­ring staan er in. Verder zijn er nieuwe richt­lij­nen waar het gaat om reserveren en de ge­zond­heidscheck bij bepaalde aantallen aanwe­zigen. Om te zien wanneer er gewerkt moet wor­den met een reserve­ring en ge­zond­heidscheck, is een han­dig schema toe­ge­voegd.

Downloads


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose