Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Reserveringssysteem voor parochies gelanceerd

gepubliceerd: woensdag, 3 juni 2020

Een van de maat­regelen in de protocollen ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ is het reserveren van een plaatsje. Om pa­ro­chies hierbij te helpen, biedt het bisdom aan pa­ro­chies de moge­lijk­heid om gebruik te maken van een online reserve­rings­sys­teem.

Online reserveren

“Met een han­dig reserve­rings­sys­teem kunnen kerk­be­zoekers online ge­mak­ke­lijk een plekje voor een vie­ring reserveren. Dit is niet alleen mak­ke­lijk voor de bezoeker, maar vooral de kerk! Een goed reserve­rings­sys­teem speciaal voor de kerken neemt name­lijk veel werk uit han­den. Zelf beheert u name­lijk ge­mak­ke­lijk online de reserve­ringen, waar u ook bent. Zo hoeft u de reserve­ringen niet meer bij te hou­den in een reserve­rings­boek, wor­den fouten voor­ko­men en is er per vie­ring een dui­de­lijke registratie.”

Reserve­rings­sys­teem gelan­ceerd

Het reserve­rings­sys­teem maakt deel uit van deze bisdom­web­site. Het bisdom heeft met de leverancier guns­tige prijsaf­spra­ken gemaakt. Pa­ro­chies kunnen vanaf nu hun kerken en vie­rin­gen aanmel­den voor deze service. Pa­ro­chie­besturen en pastores hebben hierover e-mail ont­van­gen. Alle in­for­ma­tie en een aanmeld­for­mu­lier is hier te vin­den:Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 18 oktober 2020Kerk in coronatijd
donderdag, 15 oktober 2020Nieuwe maatregelen i.v.m. corona
woensdag, 14 oktober 2020Woord van bemoediging van de bisschoppen Video
zaterdag, 10 oktober 2020Aanpassing corona-maatregelen
dinsdag, 6 oktober 2020Bericht naar aanleiding van gesprek met minister
zaterdag, 3 oktober 2020Dringend advies Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
donderdag, 1 oktober 2020Update corona-maatregelen
donderdag, 23 juli 2020Boekje met bijdrage mgr. Hendriks Video
vrijdag, 17 juli 2020Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
vrijdag, 10 juli 2020Nieuwe protocollen
donderdag, 25 juni 2020Versoepelen coronamaatregelen
vrijdag, 29 mei 2020Vragen en antwoorden bij de protocollen
woensdag, 27 mei 2020Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni
dinsdag, 26 mei 2020Bisdom biedt reserveringssysteem aan parochies
maandag, 25 mei 2020Digitaal verbonden in coronatijd Video
zaterdag, 23 mei 2020Veelgestelde vragen over coronaprotocol
vrijdag, 15 mei 2020Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 7 mei 2020Bisschop herstellend van coronavirus
woensdag, 22 april 2020Aanwezigheid H. Reserve in coronatijd
vrijdag, 17 april 2020Afdeling Caritas presenteert initiatievenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose