Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisdom biedt reserveringssysteem aan parochies

gepubliceerd: dinsdag, 26 mei 2020

Om het aantal deel­ne­mers aan de vie­rin­gen te reguleren, biedt het bisdom bin­nen­kort aan de pa­ro­chies een reserve­rings­sys­teem aan. Het systeem is ont­wik­keld voor een Haar­lemse pa­ro­chie en over­ge­no­men door het bisdom.

Online reserveren

“Met een han­dig reserve­rings­sys­teem kunnen kerk­be­zoekers online ge­mak­ke­lijk een plekje voor een vie­ring reserveren. Dit is niet alleen mak­ke­lijk voor de bezoeker, maar vooral de kerk! Een goed reserve­rings­sys­teem speciaal voor de kerken neemt name­lijk veel werk uit han­den. Zelf beheert u name­lijk ge­mak­ke­lijk online de reserve­ringen, waar u ook bent. Zo hoeft u de reserve­ringen niet meer bij te hou­den in een reserve­rings­boek, wor­den fouten voor­ko­men en is er per vie­ring een dui­de­lijke registratie.”

Ie­der­een is toch welkom in de kerk?

Uite­raard is ie­der­een welkom in de kerk. Veel kerken hebben hun ope­ningstij­den verruimd tij­dens deze corona­pe­rio­de om ie­der­een de gelegen­heid te geven in de kerk te bid­den of een kaarsje aan te steken. Voor de vie­rin­gen geldt voorlopig echter het strikte aantal van der­tig deel­ne­mers en vanaf 1 juli hon­derd deel­ne­mers. Om dit in goede banen te lei­den is het reserve­rings­sys­teem opgezet. Het systeem is instel­baar per kerk zodat niet steeds dezelfde mensen deelnemen aan de vie­rin­gen.

Nog in ont­wik­ke­ling

Op dit moment is het reserve­rings­sys­teem nog in ont­wik­ke­ling. Plan­ning is dat het woens­dag 27 mei live gaat. Pa­ro­chies van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wor­den bin­nen­kort bena­derd met een concreet aanbod.Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 18 oktober 2020Kerk in coronatijd
donderdag, 15 oktober 2020Nieuwe maatregelen i.v.m. corona
woensdag, 14 oktober 2020Woord van bemoediging van de bisschoppen Video
zaterdag, 10 oktober 2020Aanpassing corona-maatregelen
dinsdag, 6 oktober 2020Bericht naar aanleiding van gesprek met minister
zaterdag, 3 oktober 2020Dringend advies Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
donderdag, 1 oktober 2020Update corona-maatregelen
donderdag, 23 juli 2020Boekje met bijdrage mgr. Hendriks Video
vrijdag, 17 juli 2020Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
vrijdag, 10 juli 2020Nieuwe protocollen
donderdag, 25 juni 2020Versoepelen coronamaatregelen
woensdag, 3 juni 2020Reserveringssysteem voor parochies gelanceerd
vrijdag, 29 mei 2020Vragen en antwoorden bij de protocollen
woensdag, 27 mei 2020Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni
maandag, 25 mei 2020Digitaal verbonden in coronatijd Video
zaterdag, 23 mei 2020Veelgestelde vragen over coronaprotocol
vrijdag, 15 mei 2020Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 7 mei 2020Bisschop herstellend van coronavirus
woensdag, 22 april 2020Aanwezigheid H. Reserve in coronatijd
vrijdag, 17 april 2020Afdeling Caritas presenteert initiatievenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose