Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisdom biedt reserveringssysteem aan parochies

gepubliceerd: dinsdag, 26 mei 2020

Om het aantal deel­ne­mers aan de vie­rin­gen te reguleren, biedt het bisdom bin­nen­kort aan de pa­ro­chies een reserve­rings­sys­teem aan. Het systeem is ont­wik­keld voor een Haar­lemse pa­ro­chie en over­ge­no­men door het bisdom.

Online reserveren

“Met een han­dig reserve­rings­sys­teem kunnen kerk­be­zoekers online ge­mak­ke­lijk een plekje voor een vie­ring reserveren. Dit is niet alleen mak­ke­lijk voor de bezoeker, maar vooral de kerk! Een goed reserve­rings­sys­teem speciaal voor de kerken neemt name­lijk veel werk uit han­den. Zelf beheert u name­lijk ge­mak­ke­lijk online de reserve­ringen, waar u ook bent. Zo hoeft u de reserve­ringen niet meer bij te hou­den in een reserve­rings­boek, wor­den fouten voor­ko­men en is er per vie­ring een dui­de­lijke registratie.”

Ie­der­een is toch welkom in de kerk?

Uiter­aard is ie­der­een welkom in de kerk. Veel kerken hebben hun ope­ningstij­den verruimd tij­dens deze corona­pe­rio­de om ie­der­een de gelegen­heid te geven in de kerk te bid­den of een kaarsje aan te steken. Voor de vie­rin­gen geldt voorlopig echter het strikte aantal van der­tig deel­ne­mers en vanaf 1 juli hon­derd deel­ne­mers. Om dit in goede banen te lei­den is het reserve­rings­sys­teem opgezet. Het systeem is instel­baar per kerk zodat niet steeds dezelfde mensen deel­ne­men aan de vie­rin­gen.

Nog in ont­wik­ke­ling

Op dit moment is het reserve­rings­sys­teem nog in ont­wik­ke­ling. Plan­ning is dat het woens­dag 27 mei live gaat. Pa­ro­chies van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wor­den bin­nen­kort bena­derd met een concreet aanbod.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose