Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen

Voor na 1 juni - Pinksteren

gepubliceerd: vrijdag, 15 mei 2020

Er wordt door de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hard gewerkt aan een protocol voor de vie­rin­gen na 1 juni. Dit protocol moet er in voor­zien dat er waar­dig en veilig kan wor­den gevierd met inachtne­ming van de coronaricht­lij­nen van de over­heid en het vraagt tijd om dit in detail goed voor te berei­den. De ver­wach­ting is dat dit vóór 23 mei gedeeld kan wor­den met de pa­ro­chies.

Vooraan­kon­di­ging 8 mei

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie onder­zoekt welke maat­regelen per maan­dag 1 juni passend en moge­lijk zijn voor het ker­ke­lijk leven in de pa­ro­chies en meer in het bij­zon­der voor de vie­ring van de li­tur­gie. Uitgangs­pun­ten daarbij zijn de door premier Rutte op 6 mei ge­pre­sen­teerde route­kaart voor versoepeling van de corona­maat­re­ge­len en de daarin vervatte voor­waar­den.

Over het re­sul­taat hier­van wor­den pa­ro­chies via het eigen bisdom zo spoe­dig moge­lijk geïn­for­meerd. Er wordt daarbij reke­ning gehou­den met het feit dat de pa­ro­chies voldoende tijd nodig hebben voor de implemen­ta­tie van de nieuwe maat­regelen van de Neder­landse bis­schop­pen.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 23 juli 2020Boekje met bijdrage mgr. Hendriks Video
vrijdag, 17 juli 2020Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
vrijdag, 10 juli 2020Nieuwe protocollen
donderdag, 25 juni 2020Versoepelen coronamaatregelen
woensdag, 3 juni 2020Reserveringssysteem voor parochies gelanceerd
vrijdag, 29 mei 2020Vragen en antwoorden bij de protocollen
woensdag, 27 mei 2020Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni
dinsdag, 26 mei 2020Bisdom biedt reserveringssysteem aan parochies
maandag, 25 mei 2020Digitaal verbonden in coronatijd Video
zaterdag, 23 mei 2020Veelgestelde vragen over coronaprotocol
donderdag, 7 mei 2020Bisschop herstellend van coronavirus
woensdag, 22 april 2020Aanwezigheid H. Reserve in coronatijd
vrijdag, 17 april 2020Afdeling Caritas presenteert initiatieven
woensdag, 15 april 2020Haarlemse bisschoppen betuigen steun aan Aartsbisschop New York
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
vrijdag, 10 april 2020Bisschoppen bemoedigen werkers in het pastoraat
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
woensdag, 8 april 2020Chrismamis live te volgen via YouTube
zaterdag, 28 maart 2020Tekst van de overweging door paus Franciscus
vrijdag, 27 maart 2020Gebed en zegen Urbi et OrbiBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose