Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen

Voor na 1 juni - Pinksteren

gepubliceerd: vrijdag, 15 mei 2020

Er wordt door de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hard gewerkt aan een protocol voor de vie­rin­gen na 1 juni. Dit protocol moet er in voor­zien dat er waar­dig en veilig kan wor­den gevierd met inachtne­ming van de coronaricht­lij­nen van de over­heid en het vraagt tijd om dit in detail goed voor te berei­den. De ver­wach­ting is dat dit vóór 23 mei gedeeld kan wor­den met de pa­ro­chies.

Vooraan­kon­di­ging 8 mei

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie onder­zoekt welke maat­regelen per maan­dag 1 juni passend en moge­lijk zijn voor het ker­ke­lijk leven in de pa­ro­chies en meer in het bij­zon­der voor de vie­ring van de li­tur­gie. Uitgangs­pun­ten daarbij zijn de door premier Rutte op 6 mei ge­pre­sen­teerde route­kaart voor ver­soe­pe­ling van de corona­maat­re­ge­len en de daarin vervatte voor­waar­den.

Over het re­sul­taat hier­van wor­den pa­ro­chies via het eigen bisdom zo spoe­dig moge­lijk geïn­for­meerd. Er wordt daarbij reke­ning gehou­den met het feit dat de pa­ro­chies voldoende tijd nodig hebben voor de implemen­ta­tie van de nieuwe maat­regelen van de Neder­landse bis­schop­pen.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose