Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Afdeling Caritas presenteert initiatieven

Speciaal in deze coronatijd

gepubliceerd: vrijdag, 17 april 2020
Afdeling Caritas presenteert initiatieven

De afdeling Caritas van ons Bisdom onder­steunt en sti­mu­leert het ker­ke­lijke net­werk dat mensen die hulp nodig hebben zon­der voor­waar­den nabij wil zijn en helpt zoeken naar onder­steu­ning en indien moge­lijk naar oplos­singen.

In de spannende en ook wel beangs­tigende tij­den van het corona­vi­rus is er veel creativi­teit om elkaar nabij te zijn, te helpen en ons ver­trouwen in een barm­har­tige God te behou­den. Op deze pagina van de web­si­te bie­den we een over­zicht van tips, voor­beel­den en ver­wij­zingen die wellicht helpen om de zorg voor de naasten ook nu vorm te geven. Denkt u bij alles wat u doet uite­raard aan de vei­lig­heids­maat­re­ge­len zoals de 1½ meter afstand en gebruik voor overleg zoveel moge­lijk de tele­foon of online-overleg­moge­lijk­heden.

Op de web­pa­gina van de afdeling Caritas van deze web­si­te zijn een flink aantal sug­ges­ties en ini­tia­tie­ven op een rij gezet en in cate­go­rieën - bid­den, in­for­meren, steunen, mi­gran­ten, helpen dichtbij en helpen ver­der weg - inge­deeld. In de loop van de tijd zullen bovendien nieuwe ini­tia­tie­ven wor­den toe­ge­voegd.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 23 juli 2020Boekje met bijdrage mgr. Hendriks Video
vrijdag, 17 juli 2020Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
vrijdag, 10 juli 2020Nieuwe protocollen
donderdag, 25 juni 2020Versoepelen coronamaatregelen
woensdag, 3 juni 2020Reserveringssysteem voor parochies gelanceerd
vrijdag, 29 mei 2020Vragen en antwoorden bij de protocollen
woensdag, 27 mei 2020Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni
dinsdag, 26 mei 2020Bisdom biedt reserveringssysteem aan parochies
maandag, 25 mei 2020Digitaal verbonden in coronatijd Video
zaterdag, 23 mei 2020Veelgestelde vragen over coronaprotocol
vrijdag, 15 mei 2020Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 7 mei 2020Bisschop herstellend van coronavirus
woensdag, 22 april 2020Aanwezigheid H. Reserve in coronatijd
woensdag, 15 april 2020Haarlemse bisschoppen betuigen steun aan Aartsbisschop New York
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
vrijdag, 10 april 2020Bisschoppen bemoedigen werkers in het pastoraat
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
woensdag, 8 april 2020Chrismamis live te volgen via YouTube
zaterdag, 28 maart 2020Tekst van de overweging door paus Franciscus
vrijdag, 27 maart 2020Gebed en zegen Urbi et OrbiBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose