Bisdom Haarlem-Amsterdam


Afdeling Caritas presenteert initiatieven

Speciaal in deze coronatijd

gepubliceerd: vrijdag, 17 april 2020
Afdeling Caritas presenteert initiatieven

De afdeling Caritas van ons Bisdom onder­steunt en sti­mu­leert het ker­ke­lijke net­werk dat mensen die hulp nodig hebben zon­der voor­waar­den nabij wil zijn en helpt zoeken naar onder­steu­ning en indien moge­lijk naar oplos­singen.

In de spannende en ook wel beangs­tigende tij­den van het corona­vi­rus is er veel creativi­teit om elkaar nabij te zijn, te helpen en ons ver­trouwen in een barm­har­tige God te behou­den. Op deze pagina van de web­si­te bie­den we een over­zicht van tips, voor­beel­den en ver­wij­zingen die wellicht helpen om de zorg voor de naasten ook nu vorm te geven. Denkt u bij alles wat u doet uiter­aard aan de vei­lig­heids­maat­re­ge­len zoals de 1½ meter afstand en gebruik voor overleg zoveel moge­lijk de tele­foon of online-overleg­moge­lijk­heden.

Op de web­pa­gina van de afdeling Caritas van deze web­si­te zijn een flink aantal sug­ges­ties en ini­tia­tie­ven op een rij gezet en in cate­go­rieën - bid­den, in­for­meren, steunen, mi­gran­ten, helpen dichtbij en helpen ver­der weg - inge­deeld. In de loop van de tijd zullen bovendien nieuwe ini­tia­tie­ven wor­den toe­ge­voegd.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose