Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppen bemoedigen werkers in het pastoraat

gepubliceerd: vrijdag, 10 april 2020

Met de aanbie­ding van het boekje ‘Bidden in tij­den van be­proe­ving’ willen Mgr. J. Punt en Mgr. J. Hendriks alle pries­ters, diakens, pas­to­rale werk(st)ers en cate­chisten van ons bisdom een teken van nabij­heid stellen, en hun dank­baar­heid uiten voor hun inzet in deze moei­lijke tijd.

In een be­ge­lei­dende brief schrijven zij onder andere: ‘Wij rea­li­se­ren ons dat dit ook voor u geen ge­mak­ke­lijke tijd is en dat deze crisis veel van u vraagt. Wij denken dage­lijks aan u in gebed en de Eucha­ris­tie.’

Adveniat

Het boekje is op ini­tia­tief van Leo Fijen en uit­ge­ve­rij Adveniat uitge­ge­ven, en bestaat uit korte over­we­gingen en gebe­den ter bemoe­diging. Onder andere hebben Mgr. Hendriks, Antoine Bodar en Paul van Geest een bijdrage geleverd, en is ook het Noveen­ge­bed tot O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo opgeno­men.

Vrij­wil­li­gers

De pas­to­rale krachten die verbon­den zijn aan pa­ro­chies hebben van de bis­schop­pen een tiental boekjes extra gekregen om ook uit te delen aan een aantal vrij­wil­li­gers in hun pa­ro­chies. Het boekje ‘Bidden in tij­den van be­proe­ving’ is uiter­aard ook te be­stel­len bij uit­ge­ve­rij Adveniat.

Paaswens

De bis­schop­pen ein­digen hun brief met de Paaswens: ‘Laten we bid­den dat uit het kwaad van de pandemie iets goeds mag voort­ko­men: een nieuw besef van wat wer­ke­lijk waar­den zijn, overgave en ver­trouwen op Gods Voor­zienig­heid en ge­meen­schapszin! Daarom vieren we toch Pasen, juist nu! Van harte wensen we u een zalig en gezegend Paas­feest toe!


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose