Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Oproep paus Franciscus aan alle christenen

Bid gezamenlijk het Onze Vader op woensdag 25 maart

gepubliceerd: woensdag, 25 maart 2020

Dier­ba­re broe­ders en zusters,

In deze dagen van be­proe­ving, terwijl de mens­heid sid­dert voor de drei­ging van de pandemie, wil ik alle chris­te­nen uit­no­di­gen hun stem verenigd tot de hemel te richten. Ik nodig alle hoof­den van de kerken en de lei­ders van alle chris­te­lijke ge­meen­schappen uit, samen met alle chris­te­nen van de ver­schil­lende confessies, te roepen naar de Aller­hoog­ste, de Almach­tige God, en ge­za­men­lijk het gebed te bid­den dat Jezus, Onze Heer, ons heeft geleerd.

Ik nodig daarom ie­der­een uit om dit meer­dere keren per dag te doen, maar ook om dit Gebed des Heren allemaal tege­lijk te ver­rich­ten aanstaande woens­dag 25 maart ’s mid­dags. Want het is de dag dat veel chris­te­nen zich de aan­kon­di­ging van de Menswor­ding van het Woord aan de Maagd Maria gedenken. Moge de Heer het unanieme gebed ver­ho­ren van al zijn leer­lin­gen die zich voor­be­rei­den op de over­win­ning van de Verrezen Christus.

Met dit­zelfde voor­ne­men zal ik aanstaande vrij­dag 27 maart om 18.00 uur een moment van gebed voorzitten op het plein voor de Sint-Pieters­basi­liek, met het plein leeg. Ik nodig nu ie­der­een uit om via de media spi­ri­tu­eel deel te nemen. We zullen dan luis­te­ren naar het Woord van God. We zullen onze smeek­bede laten opstijgen. We zullen het Aller­hei­ligste Sacra­ment aanbid­den, waar­mee ik aan het einde de ze­ge­ning Urbi et Orbi zal ver­rich­ten, waaraan de moge­lijk­heid zal wor­den verbon­den een volle aflaat te ver­krij­gen.

Op de pandemie van het virus willen we rea­geren met de universali­teit van gebed, mededogen, teder­heid. Laten we eens­ge­zind blijven. Laten we blijk­ge­ven van onze ver­bon­den­heid met de een­zaamste en meest beproefde mensen; onze nabij­heid tot artsen, ge­zond­heids­wer­kers, verpleeg­kun­digen en verple­gers, vrij­wil­li­gers; onze nabij­heid tot de autori­teiten die harde maat­regelen moeten nemen, maar dan wel voor ons eigen bestwil; onze nabij­heid tot de poli­tie­agen­ten, tot de soldaten op straat die steeds proberen de orde te bewaren, zodat de dingen wor­den gedaan die de rege­ring ons vraagt te doen voor het wel­zijn van ons allemaal; nabij­heid tot ie­der­een.

Moge de Heer hun de kracht en de soli­da­ri­teit geven om deze rampspoed het hoofd te bie­den.

+ Paus Fran­cis­cus


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose