Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Oproep paus Franciscus aan alle christenen

Bid gezamenlijk het Onze Vader op woensdag 25 maart

gepubliceerd: woensdag, 25 maart 2020

Dier­ba­re broe­ders en zusters,

In deze dagen van be­proe­ving, terwijl de mens­heid sid­dert voor de drei­ging van de pandemie, wil ik alle chris­te­nen uit­no­di­gen hun stem verenigd tot de hemel te richten. Ik nodig alle hoof­den van de kerken en de lei­ders van alle chris­te­lijke ge­meen­schappen uit, samen met alle chris­te­nen van de ver­schil­lende confessies, te roepen naar de Aller­hoog­ste, de Almach­tige God, en ge­za­men­lijk het gebed te bid­den dat Jezus, Onze Heer, ons heeft geleerd.

Ik nodig daarom ie­der­een uit om dit meer­dere keren per dag te doen, maar ook om dit Gebed des Heren allemaal tege­lijk te ver­rich­ten aanstaande woens­dag 25 maart ’s mid­dags. Want het is de dag dat veel chris­te­nen zich de aan­kon­di­ging van de Menswor­ding van het Woord aan de Maagd Maria gedenken. Moge de Heer het unanieme gebed ver­ho­ren van al zijn leer­lin­gen die zich voor­be­rei­den op de over­win­ning van de Verrezen Christus.

Met dit­zelfde voornemen zal ik aanstaande vrij­dag 27 maart om 18.00 uur een moment van gebed voorzitten op het plein voor de Sint-Pieters­basi­liek, met het plein leeg. Ik nodig nu ie­der­een uit om via de media spi­ri­tu­eel deel te nemen. We zullen dan luis­te­ren naar het Woord van God. We zullen onze smeek­bede laten opstijgen. We zullen het Aller­hei­ligste Sacra­ment aanbid­den, waar­mee ik aan het einde de ze­ge­ning Urbi et Orbi zal ver­rich­ten, waaraan de moge­lijk­heid zal wor­den verbon­den een volle aflaat te ver­krij­gen.

Op de pandemie van het virus willen we rea­geren met de universali­teit van gebed, mededogen, teder­heid. Laten we eens­ge­zind blijven. Laten we blijk­ge­ven van onze ver­bon­den­heid met de een­zaamste en meest beproefde mensen; onze nabij­heid tot artsen, ge­zond­heids­wer­kers, verpleeg­kun­digen en verple­gers, vrij­wil­li­gers; onze nabij­heid tot de autori­teiten die harde maat­regelen moeten nemen, maar dan wel voor ons eigen bestwil; onze nabij­heid tot de poli­tie­agen­ten, tot de soldaten op straat die steeds proberen de orde te bewaren, zodat de dingen wor­den gedaan die de rege­ring ons vraagt te doen voor het wel­zijn van ons allemaal; nabij­heid tot ie­der­een.

Moge de Heer hun de kracht en de soli­da­ri­teit geven om deze rampspoed het hoofd te bie­den.

+ Paus Fran­cis­cusGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 23 juli 2020Boekje met bijdrage mgr. Hendriks Video
vrijdag, 17 juli 2020Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
vrijdag, 10 juli 2020Nieuwe protocollen
donderdag, 25 juni 2020Versoepelen coronamaatregelen
woensdag, 3 juni 2020Reserveringssysteem voor parochies gelanceerd
vrijdag, 29 mei 2020Vragen en antwoorden bij de protocollen
woensdag, 27 mei 2020Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni
dinsdag, 26 mei 2020Bisdom biedt reserveringssysteem aan parochies
maandag, 25 mei 2020Digitaal verbonden in coronatijd Video
zaterdag, 23 mei 2020Veelgestelde vragen over coronaprotocol
vrijdag, 15 mei 2020Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 7 mei 2020Bisschop herstellend van coronavirus
woensdag, 22 april 2020Aanwezigheid H. Reserve in coronatijd
vrijdag, 17 april 2020Afdeling Caritas presenteert initiatieven
woensdag, 15 april 2020Haarlemse bisschoppen betuigen steun aan Aartsbisschop New York
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
vrijdag, 10 april 2020Bisschoppen bemoedigen werkers in het pastoraat
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
woensdag, 8 april 2020Chrismamis live te volgen via YouTube
zaterdag, 28 maart 2020Tekst van de overweging door paus FranciscusBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose