Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Biddend verbonden met de bisschoppen

gepubliceerd: zondag, 22 maart 2020

Op zon­dag 22 maart komt KRO-NCRV samen met de Neder­landse bis­schop­pen met een sig­naal van hoop, troost en bemoe­diging voor katho­lie­ke gelo­vi­gen in Neder­land. Dit gebeurt door de uitzen­ding van een cirkel van gebed op de Facebook pagina van NPO 2 en de web­si­te van KRO-NCRV.

De gebedscirkel start om 9.45 uur op NPO2 met het Geloofs­ge­sprek van Leo Fijen met kar­di­naal Eijk. Aan­slui­tend is kar­di­naal Eijk cele­brant in de recht­streekse Eucha­ris­tie­vie­ring vanuit de Sint Lambertus­basi­liek te Hengelo. Daarna wordt om 12.00 uur het gebed online over­ge­no­men op Facebook en web­si­te.

Ie­der­een kan vanaf 12.00 uur via het in­ter­net op ieder uur meebid­den met het gebed van een bis­schop vanuit zijn eigen bisdom. De be­tref­fen­de video's zullen op de geplande tij­den hier­on­der be­schik­baar wor­den gemaakt. Online wordt de gebedscirkel gestart door Mgr. Van den Hout vanuit het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den. De gebedscirkel wordt om 16.35 uur af­ge­slo­ten met een korte vesper­vie­ring vanuit de Sint-Jans­kathe­draal in Den Bosch met Mgr. De Korte.

Meest recente uitzen­ding

Schema Biddend Verbon­den

(wijzi­gingen voorbe­hou­den)

9.45 uur kar­di­naal Eijk in het geloofs­ge­sprek op NPO2
10.00 uur kar­di­naal Eijk in de Eucha­ris­tie­vie­ring vanuit Hengelo op NPO2
12.00 uur Mgr. Van den Hout vanuit het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den
13.00 uur Mgr. Hendriks vanuit het bisdom Haar­lem - Am­ster­dam
14.00 uur Mgr. Van den Hende vanuit het bisdom Rotter­dam
15.00 uur Mgr. Liesen vanuit het bisdom Breda
16.00 uur Mgr. Smeets vanuit het bisdom Roermond
16.35 uur vesper­vie­ring met Mgr. De Korte vanuit het bisdom Den Bosch op NPO2

Meevieren, meebid­den

Laetitia van der Lans, hoofd Levens­be­schou­wing KRO-NCRV: “Mensen snakken naar houvast en troost in deze onzekere en vreemde weken. We voelen ons als KRO-NCRV ge­roe­pen om samen met de Neder­landse bis­schop­pen de katho­lie­ken in Neder­land een hart onder de riem te steken door met God en elkaar verbon­den te zijn door middel van gebed van teksten uit de Bijbel.”

Anna Kruse, hoofd pers en com­mu­ni­ca­tie van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie: “De bis­schop­pen roepen nu de publieke vie­rin­gen zijn afgelast in ver­band met het corona­vi­rus, na­druk­ke­lijk op om bid­dend met elkaar verbon­den te blijven. Dit ini­tia­tief van KRO-NCRV draagt daar heel concreet aan bij. We hopen dat veel mensen op deze manier meevieren en meebid­den ko­men­de zon­dag.”Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 28 maart 2020Tekst van de overweging door paus Franciscus
vrijdag, 27 maart 2020Gebed en zegen Urbi et Orbi
donderdag, 26 maart 2020We nemen onze verantwoordelijkheid serieus
woensdag, 25 maart 2020Oproep paus Franciscus aan alle christenen
dinsdag, 24 maart 2020Laatste dag gebedsnoveen vanuit Heiloo Video
maandag, 23 maart 2020Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren
maandag, 23 maart 2020Jongeren Josephhuis bidden Noveengebed Video
maandag, 23 maart 2020Paus roept op tot gebed
zondag, 22 maart 2020Noveengebed vanuit Almere Video
zaterdag, 21 maart 2020Live vanuit de kathedraal
zaterdag, 21 maart 2020Programma video vanuit de kathedraal
zaterdag, 21 maart 2020Noveengebed vanuit de Nicolaasbasiliek Video
zaterdag, 21 maart 2020Kerk en corona-crisis: Hoe gaan we er mee om?
vrijdag, 20 maart 2020De zusters Karmelietessen bidden mee Video
donderdag, 19 maart 2020Bisschop Punt leeft mee en bidt het noveengebed Video
woensdag, 18 maart 2020Loop de Stille Omgang Geestelijk mee
woensdag, 18 maart 2020Derde dag van het Noveengebed vanuit Sant'Egidio Video
woensdag, 18 maart 2020Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen
maandag, 16 maart 2020Video van het noveengebed - Dag 2 Video
maandag, 16 maart 2020Maatregelen rond kerkelijke uitvaartenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose