Bisdom Haarlem-Amsterdam


Conferentie Missionaire Parochie uitgesteld

In verband met het coronavirus

gepubliceerd: dinsdag, 10 maart 2020

De con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ wordt uit­ge­steld. Dit heeft de organi­sa­tie van de con­fe­ren­tie besloten om het risico op ver­dere versprei­ding van het corona­vi­rus (COVID-19) te beperken. Op de con­fe­ren­tie wer­den duizend bezoekers verwacht.

Zware beslis­sing

De organi­sa­tie betreurt de beslis­sing maar wil dat deel­ne­mers onbe­zorgd aan de con­fe­ren­tie kunnen deel­ne­men. Woord­voer­der Marc de Koning: “De the­ma­tiek van de con­fe­ren­tie leeft enorm in de kerk. De tickets waren begin dit jaar al uit­ver­kocht. Uit heel Neder­land en Vlaan­de­ren stroom­den de aanmel­dingen binnen. Dan valt zo’n beslis­sing zwaar.” Wanneer de con­fe­ren­tie zal wor­den in­ge­haald, wordt op korte termijn dui­de­lijk. De Koning: “De adviezen van het RIVM en de actuele beleidslijn van de Vei­lig­heids­regio zijn lei­dend. Ook zijn we in overleg met onze partners, leveranciers en sprekers.”

James Mallon

De Canadese pries­ter James Mallon, auteur van de inter­na­tio­nale bestseller ‘Divine Renovation’ (‘Als God renoveert’) stond als hoofd­spre­ker geboekt. Ook zijn team onder­vindt de gevolgen van het corona­vi­rus. Een soortge­lijke con­fe­ren­tie in Halifax die in juni 2020 gepland stond, wordt voorlopig ook uit­ge­steld.

Meer in­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose