Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vreugdevol jongerenprogramma Stille Omgang

gepubliceerd: zondag, 17 maart 2019

De Stille Omgang trok in de nacht van 16 op 17 maart door Am­ster­dam. Naast alle demonstraties voor vrede, klimaat en betere sociale omstan­dig­he­den trekt er eenmaal per jaar door het centrum van de hoofd­stad een stille tocht van bid­dende mensen, die in die stilte de Heer in hun mid­den willen zoeken, die zich aan ons geeft in de heilige Eucha­ris­tie.

Bijna 675 jaar gele­den vond het mirakel van Am­ster­dam plaats dat de aan­lei­ding werd voor bede­vaarten en de opkomst van de stad. De pracht­volle pro­ces­sies van de Mid­del­eeuwen wer­den door de Re­for­ma­tie afgebroken en verbo­den, maar in de verborgen­heid ging de devotie door en die leidde ruim 125 jaar gele­den tot een nieuwe gebruik: de oude, mid­del­eeuwse pro­ces­sie­rou­te bid­dend en in stilte te lopen in de nacht: de Stille Omgang.

Het is inmiddels een mooie traditie dat er ook een jon­ge­ren­pro­gramma wordt gehou­den. Deze traditie, die werd ingezet door de WKJ jon­ge­ren­groep ‘RKJ Am­ster­dam’ in de Krijt­berg en het Begijnhof, wordt nu alweer vele jaren geor­ga­ni­seerd door het jon­ge­ren­plat­form van ons bisdom. Ook dit jaar nam een flinke groep jon­ge­ren deel aan een mooi pro­gram­ma en de heilige Mis met mgr. Jozef Punt in de Mozes & Aäron­kerk bij Sant’ Egidio.

Ook Mgr. Hendriks was aanwe­zig bij het jon­ge­ren­pro­gramma totdat hij naar de Sint Nicolaas­basi­liek moest voor de heilige Mis met de Westfriese bede­vaart met pastoor Jan van Dril, pastoor Samuel Mar­can­tog­nini en kape­laan Peter Piets, pelgrims uit Diemen met diaken Han Hartog en anderen.

(foto­se­rie: Wim Koopman / som­mi­ge foto’s zijn voor­zien van een beschrij­ving)


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 15 maart 2024Stille Omgang Video
dinsdag, 14 maart 2023Mirakel van Amsterdam
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
maandag, 30 januari 2023Projectkoor Stille Omgang
maandag, 22 maart 2021Lezing Mirakel van Amsterdam Video
zaterdag, 20 maart 2021Online Stille Omgang
zaterdag, 6 februari 2021Stille Omgang 2021 alleen online
woensdag, 21 maart 2018Stille Omgang Jongerenprogramma - verslag
donderdag, 23 maart 2017Mgr. Punt bij Stille Omgang Video
woensdag, 16 maart 2016Bijzondere Stille Omgang
maandag, 24 maart 2014Stille Omgang 2014 - Getuigen in stilte
maandag, 11 maart 2013Een Von Habsburg neemt deel aan de Stille Omgang
maandag, 19 maart 2012Aartshertog bezoekt Heilige Stede
vrijdag, 25 november 2011Hoogste pauselijke onderscheiding voor Maarten Elsenburg
donderdag, 24 maart 2011Verslag jongerenprogramma Stille Omgang
donderdag, 25 maart 2010(Foto)verslag jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 25 maart 2009(Foto)verslag Jongerenprogramma Stille Omgang
zondag, 10 februari 2008Houd The Gift niet voor jezelf
maandag, 20 maart 2006Ruim 350 jongeren bij 125e Stille Omgang
maandag, 22 maart 2004Fotoimpressie Stille Omgang 2004Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose