Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Online Stille Omgang

Jongerenprogramma 19.00 uur - H.Mis 20.30 uur

gepubliceerd: zaterdag, 20 maart 2021
foto: Wim Koopman
Stille Omgang
De lantaarn die tij­dens de Stille Omgang altijd staat opge­steld in de Kalver­straat ter hoogte van de plek waar het Mirakel is gebeurd

Door omstan­dig­he­den, zoals de avondklok, heeft het Gezel­schap van de Stille Omgang het pro­gram­ma voor dit jaar moeten wij­zigen. Hierbij de laatste in­for­ma­tie over de ac­ti­vi­teiten die wor­den geor­ga­ni­seerd.

Digitale Stille Omgang

Op zater­dag 20 maart om 20.30 uur zal de Eucha­ris­tie­vie­ring wor­den uitgezon­den vanuit de Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam. De H.Mis wordt gecelebreert door pastoor Eric Fennis samen met con­cele­branten Eugene Jonger­den en Jan Stuyt sj.

Aan­slui­tend aan de H.Mis zal een film wor­den uitgezon­den van de Stille Omgang in nachte­lijk Am­ster­dam. Zo kunt u vanuit huis de omgang meebeleven en ook de intenties in de tocht meebid­den. Deze uitzen­ding zal ook via het­zelfde kanaal wor­den uitgezon­den.

Deze H.Mis wordt speciaal opgedragen voor alle deel­ne­mers en betrok­ke­nen bij de jaar­lijkse Stille Omgang. Dus de or­ga­ni­se­rende Zustergezel­schappen, deel­ne­mers aan het Jon­ge­ren­pro­gramma en alle andere geïn­te­res­seer­den.

Digi­taal Jon­ge­ren­pro­gramma

Het jon­ge­ren­pro­gramma is ook online opgezet. Jon­ge­ren kunnen zich opgeven op de web­si­te van het Jon­ge­ren­pas­to­raat zodat ze de Zoomlink kunnen ont­van­gen:

Stille Omgang Jongerenprogramma
tijd ac­ti­vi­teit
17.00 uur Gebeds­wan­de­ling met intenties. I.v.m. de lockdown kunnen deel­ne­mers in­di­vi­dueel in eigen dorp of stad een omgang lopen en meebid­den met de intenties van de Stille Omgang. In gebed zijn we zo lopend met elkaar verbon­den.
19.00 uur Een digi­taal jon­ge­ren­pro­gramma met work­shops.
Dit jaar de keuze uit twee work­shops:
  1. Sant’ Egidio over liefde voor goe­den en kwa­den, kunnen wij van ie­der­een hou­den?
  2. Paul Graas n.a.v. zijn boek ‘Voor de christen die mens wil wor­den’ over de christen die verlangt te luis­te­ren.
20.30 uur Heilige Mis vanuit de Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam. De mis wordt voor­ge­gaan door pastoor Eric Fennis, samen met con­cele­branten Eugene van Jonger­den en Jan Stuyt sj.
Daarna Aan­slui­tend aan de mis zal een film wor­den uitgezon­den van de Stille Omgang door Am­ster­dam in nachte­lijk Am­ster­dam. Zo kunt u vanuit huis de omgang meebeleven en ook de intenties in de tocht meebid­den. Deze uitzen­ding zal ook via het­zelfde kanaal wor­den uitgezon­den.

Meer info

Voor meer in­for­ma­tie ver­wij­zen we u graag naar de web­si­te van het Gezel­schap:Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 15 maart 2024Stille Omgang Video
dinsdag, 14 maart 2023Mirakel van Amsterdam
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
maandag, 30 januari 2023Projectkoor Stille Omgang
maandag, 22 maart 2021Lezing Mirakel van Amsterdam Video
zaterdag, 6 februari 2021Stille Omgang 2021 alleen online
zondag, 17 maart 2019Vreugdevol jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 21 maart 2018Stille Omgang Jongerenprogramma - verslag
donderdag, 23 maart 2017Mgr. Punt bij Stille Omgang Video
woensdag, 16 maart 2016Bijzondere Stille Omgang
maandag, 24 maart 2014Stille Omgang 2014 - Getuigen in stilte
maandag, 11 maart 2013Een Von Habsburg neemt deel aan de Stille Omgang
maandag, 19 maart 2012Aartshertog bezoekt Heilige Stede
vrijdag, 25 november 2011Hoogste pauselijke onderscheiding voor Maarten Elsenburg
donderdag, 24 maart 2011Verslag jongerenprogramma Stille Omgang
donderdag, 25 maart 2010(Foto)verslag jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 25 maart 2009(Foto)verslag Jongeren­programma Stille Omgang
zondag, 10 februari 2008Houd The Gift niet voor jezelf
maandag, 20 maart 2006Ruim 350 jongeren bij 125e Stille Omgang
maandag, 22 maart 2004Fotoimpressie Stille Omgang 2004Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose