Bisdom Haarlem-Amsterdam


Projectkoor Stille Omgang

Start repetities: vrijdag 10 februari

gepubliceerd: maandag, 30 januari 2023

Het project­koor van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is een gelegen­heids­koor onder lei­ding van pastoor Alvaro Rodriguez Luque dat een paar keer per jaar zingt bij speciale gelegen­he­den in het bisdom, zoals bij­voor­beeld bij de wij­ding van een pries­ter of diaken.

We zijn geen pro­fes­sio­neel koor, maar een groep jonge mensen die door muziek en zang de schoon­heid van ons katho­lie­ke geloof tot uitdruk­king wil brengen. We zingen Latijnse en Neder­lands­ta­lige meerstemmige gezangen met een­vou­dige melodieën.

Tijdens de Stille Omgang-avond, op zater­dag 18 maart 2023 in de Papegaai­kerk aan de Kalver­straat in Am­ster­dam, zal het koor (aan­ge­vuld met een groep jon­ge­ren) de li­tur­gie onder­steunen. Meer over het pro­gram­ma die avond kun je nalezen op www.stille-omgang.nl/jon­ge­ren­pro­gramma. Wil je meedoen? Je bent van harte welkom!

Repe­ti­ties

Vooraf­gaan aan de Stille Omgang zullen we op zes opeen­volgende vrij­dag­avon­den repe­te­ren: 10, 17 en 24 februari en 3, 10 en 17 maart. De repe­ti­ties zullen plaats­vin­den in de Klooster­ka­pel op het hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood (Hoogeweg 65, Heiloo). Repe­ti­ties beginnen om 19.30 met een inloop en duren tot 21.30 uur.

Meld je nu aan!

Ie­der­een die van zingen houdt is van harte welkom om mee te doen. Wil je meer in­for­ma­tie of wil je je meteen al aanmel­den? Stuur dan een mail naar koor­bis­domha@gmail.com. Vergeet niet je naam, e-mail­a­dres en tele­foon­num­mer te vermel­den.

Details

data: 10, 17 en 24 februari en 3, 10 en 17 maart 2023
tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
locatie: Klooster­ka­pel Heiloo,
Hoogeweg 65, Heiloo
aanmel­den: koor­bis­domha@gmail.com
met vermel­ding van naam, e-mail­a­dres en tele­foon­num­mer

 


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 15 maart 2024Stille Omgang Video
dinsdag, 14 maart 2023Mirakel van Amsterdam
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
maandag, 22 maart 2021Lezing Mirakel van Amsterdam Video
zaterdag, 20 maart 2021Online Stille Omgang
zaterdag, 6 februari 2021Stille Omgang 2021 alleen online
zondag, 17 maart 2019Vreugdevol jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 21 maart 2018Stille Omgang Jongerenprogramma - verslag
donderdag, 23 maart 2017Mgr. Punt bij Stille Omgang Video
woensdag, 16 maart 2016Bijzondere Stille Omgang
maandag, 24 maart 2014Stille Omgang 2014 - Getuigen in stilte
maandag, 11 maart 2013Een Von Habsburg neemt deel aan de Stille Omgang
maandag, 19 maart 2012Aartshertog bezoekt Heilige Stede
vrijdag, 25 november 2011Hoogste pauselijke onderscheiding voor Maarten Elsenburg
donderdag, 24 maart 2011Verslag jongerenprogramma Stille Omgang
donderdag, 25 maart 2010(Foto)verslag jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 25 maart 2009(Foto)verslag Jongeren­programma Stille Omgang
zondag, 10 februari 2008Houd The Gift niet voor jezelf
maandag, 20 maart 2006Ruim 350 jongeren bij 125e Stille Omgang
maandag, 22 maart 2004Fotoimpressie Stille Omgang 2004Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose