Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bijzondere Stille Omgang

In het teken van het Jaar van Barmhartigheid

gepubliceerd: woensdag, 16 maart 2016

De Stille Omgang stond dit jaar in het teken van het Jaar van Barm­har­tig­heid en mocht daarom rekenen op extra belang­stel­ling. De meeste van de Neder­landse bis­schop­pen waren in Am­ster­dam bijeen om voor­af­gaand aan de Stille Omgang een bezoek te brengen aan het gerestaureerde museum Ons’ Lieve Heer op Solder.

Daarna werd de Eucha­ris­tie­vie­ring gevierd in de Sint Nicolaas­basi­liek met als hoofd­cele­brant kar­di­naal W. Eijk. Daarbij trokken de bis­schop­pen door de Heilige Deur in het kader van het Jaar van Barm­har­tig­heid.

In de homilie zette kar­di­naal Eijk ook de Barm­har­tig­heid centraal. Hij besloot met de woor­den “We bid­den tij­dens de Stille Omgang in dit Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid dat zich door onze vereni­ging met Jezus in de Eucha­ris­tie ook in ons het won­der mag voltrekken dat de eigen­lijke vrucht is van dit sacra­ment: name­lijk dat we door te leren kijken met Zijn ogen van barm­har­tig­heid en mededogen toe­ne­men in ge­lijk­vor­mig­heid aan Hem.”

De prach­tige foto­se­rie is gemaakt door Ramon Mangold.

Volgend jaar

In 2017 zal de Stille Omgang plaats­vin­den in het weekend van 18 en 19 maart.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 15 maart 2024Stille Omgang Video
dinsdag, 14 maart 2023Mirakel van Amsterdam
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
maandag, 30 januari 2023Projectkoor Stille Omgang
maandag, 22 maart 2021Lezing Mirakel van Amsterdam Video
zaterdag, 20 maart 2021Online Stille Omgang
zaterdag, 6 februari 2021Stille Omgang 2021 alleen online
zondag, 17 maart 2019Vreugdevol jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 21 maart 2018Stille Omgang Jongerenprogramma - verslag
donderdag, 23 maart 2017Mgr. Punt bij Stille Omgang Video
maandag, 24 maart 2014Stille Omgang 2014 - Getuigen in stilte
maandag, 11 maart 2013Een Von Habsburg neemt deel aan de Stille Omgang
maandag, 19 maart 2012Aartshertog bezoekt Heilige Stede
vrijdag, 25 november 2011Hoogste pauselijke onderscheiding voor Maarten Elsenburg
donderdag, 24 maart 2011Verslag jongerenprogramma Stille Omgang
donderdag, 25 maart 2010(Foto)verslag jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 25 maart 2009(Foto)verslag Jongeren­programma Stille Omgang
zondag, 10 februari 2008Houd The Gift niet voor jezelf
maandag, 20 maart 2006Ruim 350 jongeren bij 125e Stille Omgang
maandag, 22 maart 2004Fotoimpressie Stille Omgang 2004Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose