Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Hoogste pauselijke onderscheiding voor Maarten Elsenburg

Maarten Elsenburg Commandeur Gregoriusorde

gepubliceerd: vrijdag, 25 november 2011

Maarten Elsenburg Commandeur GregoriusordeDe hoogste pau­se­lijke onder­schei­ding is vrij­dag­mid­dag door de bis­schop van Haar­lem- Am­ster­dam, mgr. dr. J. Punt, uit­gereikt aan de heer Maarten Elsen­burg uit Aer­den­hout. Het betreft het Commandeur­schap in de Orde van de H. Paus Gregorius de Grote. De fees­te­lij­ke uit­rei­king vond plaats in de plebanie van de ka­the­drale basiliek in Haar­lem.

M.A.M. Elsen­burg, Am­ster­dammer van geboorte, is in de eerste plaats bekend als voor­zit­ter van het Genoot­schap van de Stille Omgang, een functie die hij, in navol­ging van zijn overgroot­va­der, groot­va­der en vader, bekleedde van 1982 tot 2010. Maar in veel andere ker­ke­lijke, culturele en ker­ke­lijk-maat­schap­pe­lijke functies was en is hij actief, zoals mgr. Van Burg­ste­den, die de laudatio hield, memoreerde: in pa­ro­chies en school­besturen, in het bestuur van verpleeg- en revalidatie­cen­trum Vreugdehof, van R.C. Maag­denhuis, van het Occohofje in Am­ster­dam, van Het Hoogte­punt, een stich­ting die vakanties voor jon­ge­ren met een erns­tige licha­me­lijke beper­king moge­lijk maakt, van het Sint-JacobsGodshuis in Haar­lem, van Museum Amstel­kring in Am­ster­dam (OLH op Solder).

Mgr. Van Burg­ste­den memoreerde hoe overgroot­va­der Carel Elsen­burg met vriend Lous­berg voor het eerst de “Stille Omgang” liep in 1881. Toen vader Eduard in 1956 voor­zit­ter werd, “ten tijde van de grootste bloei”, liepen er 100.000 mensen mee. De gedecoreerde kwam in het bestuur, in 1974, toen de belang­stel­ling op een diepte­punt was. Een van zijn grote ini­tia­tie­ven is het bevor­de­ren van een eigen pro­gram­ma voor de jon­ge­ren, dat jaar­lijks hon­der­den nieuwe gezichten trekt.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 15 maart 2024Stille Omgang Video
dinsdag, 14 maart 2023Mirakel van Amsterdam
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
maandag, 30 januari 2023Projectkoor Stille Omgang
maandag, 22 maart 2021Lezing Mirakel van Amsterdam Video
zaterdag, 20 maart 2021Online Stille Omgang
zaterdag, 6 februari 2021Stille Omgang 2021 alleen online
zondag, 17 maart 2019Vreugdevol jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 21 maart 2018Stille Omgang Jongerenprogramma - verslag
donderdag, 23 maart 2017Mgr. Punt bij Stille Omgang Video
woensdag, 16 maart 2016Bijzondere Stille Omgang
maandag, 24 maart 2014Stille Omgang 2014 - Getuigen in stilte
maandag, 11 maart 2013Een Von Habsburg neemt deel aan de Stille Omgang
maandag, 19 maart 2012Aartshertog bezoekt Heilige Stede
donderdag, 24 maart 2011Verslag jongerenprogramma Stille Omgang
donderdag, 25 maart 2010(Foto)verslag jongerenprogramma Stille Omgang
woensdag, 25 maart 2009(Foto)verslag Jongeren­programma Stille Omgang
zondag, 10 februari 2008Houd The Gift niet voor jezelf
maandag, 20 maart 2006Ruim 350 jongeren bij 125e Stille Omgang
maandag, 22 maart 2004Fotoimpressie Stille Omgang 2004Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose