Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Inkomsten R.-K. parochies blijven in 2014 stabiel

gepubliceerd: woensdag, 29 juni 2016
Inkomsten R.-K. parochies blijven in 2014 stabiel
In zijn totali­teit zijn de in­kom­sten van de R.-K. pa­ro­chies in 2014 nagenoeg gelijk ge­ble­ven, terwijl er in voor­gaande jaren sprake was van een daling met 2 à 3 procent. De stabili­sa­tie van de in­kom­sten komt door hogere in­kom­sten uit be­zit­tin­gen en vermogen. De in­kom­sten van de actie Kerk­ba­lans daal­den in 2014 wel met ruim € 1,5 miljoen (2,8 procent) tot bijna € 53 miljoen.

Vandaag maakt de Rooms-Katho­lie­ke Kerk de re­sul­taten bekend van de actie Kerk­ba­lans zoals gevoerd in 2014, alsmede de totaal­cij­fers van de in­kom­sten van de pa­ro­chies in dat jaar. Voor­zit­ter van de Inter-Dio­ce­sane com­mis­sie Geld­wer­ving (IDG) in de R.-K. Kerk, J.L.W.M. Zuijdwijk, is niet onte­vre­den met dit re­sul­taat. ‘Het is goed om te zien dat de in­kom­sten over de gehele linie zich hebben ge­sta­bi­li­seerd, al zou­den we graag ook het re­sul­taat van de actie Kerk­ba­lans zien sta­bi­li­se­ren of zelfs zien groeien.’

De totale in­kom­sten van pa­ro­chies bedragen in 2014 ruim € 158 miljoen. Deze in­kom­sten bestaan voor 61 procent uit in­kom­sten ‘levend geld’, hetgeen een optelling is van de bijdragen aan Kerk­ba­lans en de collecten voor de eigen kerk en de vergoe­dingen voor ker­ke­lijke diensten. De overige in­kom­sten, 39 procent, zijn afkoms­tig uit be­zit­tin­gen en beleg­gingen.

De cijfers over 2015 zijn nog niet bekend. Voor de start van de campagne van 2016 hebben de samen­wer­kende kerken van de Inter­ker­ke­lijke Com­mis­sie Geld­wer­ving (ICG), die jaar­lijks samen Kerk­ba­lans or­ga­ni­se­ren, een nieuwe opzet gekozen. Door Kerk­ba­lans in januari let­ter­lijk in te lui­den in vele plaat­se­lijke kerken, is ingezet op meer aan­dacht voor de campagne in de lokale en regionale pers. Werden eer­der bij de start van de campagne ook de cijfers van R.-K. Kerk en de Pro­tes­tantse Kerk ge­pre­sen­teerd, dit keer was dat niet het geval en pre­sen­teer­den beide kerk­ge­noot­schappen die cijfers onaf­han­ke­lijk van elkaar. De gewenste aan­dacht in de regionale en lokale media is er met het inlui­den ook geko­men. Het moet op de lan­gere termijn nog blijken of dit ook een posi­tief effect zal hebben op de cijfers van de deel­ne­mende kerken. (SRKK)


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose