Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Inluiden actie Kerkbalans

Zaterdag 16 januari 2016 om 12.00 uur

gepubliceerd: woensdag, 13 januari 2016

Van Den Helder tot Maas­tricht klinken zater­dag om 12.00 uur de kerk­klok­ken. Ze wor­den geluid door bekende Neder­lan­ders die hiermee aan­dacht vragen voor de rol van de kerk in de Neder­landse samen­leving en zo de actie Kerk­ba­lans let­ter­lijk inlui­den.

Van onschat­ba­re waarde

Landelijke Infographics Kerkbalans Met de actie Kerk­ba­lans vragen meer­dere kerk­genoot­schappen jaar­lijks een bijdrage van hun leden. Dankzij hun finan­ciële steun kunnen kerk­gemeen­schappen actief zijn en een rol van bete­ke­nis spelen in de Neder­landse samen­le­ving. Met vele concrete projecten en ini­tia­tie­ven gericht op vluch­te­lingen, kin­de­ren, ouderen, jon­ge­ren en mensen met geld­zorgen zijn kerken van onschat­ba­re waarde voor de maat­schap­pij. Met het lui­den van de klokken, wordt aan­dacht voor deze rol gevraagd en doen de kerken de oproep: “Geef! Geef en steun uw eigen kerk­gemeen­schap en/of pa­ro­chie in uw wijk, dorp of stad!” Over de rol van de kerk in de samen­leving van Neder­land gaat bij­ge­voegde info­gra­phic.

Hart onder de riem

Het inlui­den van Kerk­ba­lans wordt een korte en krach­tige ceremonie, waarbij de ’klok­ken­lui­der’ ver­telt waarom hij of zij het be­lang­rijk vindt dat de kerk er is. Vrijwil­ligers zijn uitgeno­digd om bij het inlui­den aanwe­zig zijn. Het inluid­moment heeft ook als doel hen een hart onder de riem te steken zodat ze zich gesteund weten als ze dit jaar weer de finan­ciële bijdragen gaan inzamelen voor hun plaat­se­lijke kerk­ge­meen­schap.

Meer in­for­ma­tie en contact

Verder wordt op woens­dag 13 januari de lan­de­lijke campagne­film gelan­ceerd op de web­si­te. De Actie Kerk­ba­lans is ook te volgen op twitter en facebook.

Deel­ne­mende plaatsen Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Almere

Locatie: De Drieklank, Chicago­straat 101, 1334 KD Almere
Inlui­der: Annemarie Jorritsma, fractievoor­zit­ter van de VVD en voor­ma­lig burge­mees­ter Almere.
Contact­persoon: Jeltje Vliegenthart, tel. 06-1348 2486 of e-mail se­cre­ta­riaat.pkn.buiten@gmail.com

Am­stel­veen

Locatie: De Kruis­kerk, Van der Veerelaan 30A, 1181 RB Am­stel­veen
Inlui­der: Mirjam van ’t Veld, burge­mees­ter Am­stel­veen
Contact­persoon: Yvonne Teitsma, tel. 06 – 37323711, e-mail com­mu­ni­ca­tie@pga-b.nl

Egmond aan Zee

Locatie: Vereni­gings­ge­bouw, Juliana­straat 5, Egmond aan Zee
Inlui­der: Jan Mesu, weth­ou­der en loco­burge­mees­ter en Laura Zwart, koor captain
Contact­persoon: Rudolf Schel­tinga, tel. 06 – 55 768 444 of e-mail rbjjm.schel­tinga@kpnmail.nlGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose