Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Actie Kerkbalans van start

gepubliceerd: woensdag, 14 januari 2015

Een lachend bruidspaar, ontroerde jonge ouders die hun baby laten dopen, een opa die zijn klein­zoon iets uitlegt, een meisje dat met ver­won­dering de ruimte van een kerk in zich opneemt, een vrouw die soep deelt. Het zijn de beel­den van de nieuwe campagne van Kerk­ba­lans, de jaar­lijkse fondswerfactie van vijf samen­wer­kende kerk­ge­noot­schappen.

Actie Kerkbalans 2015‘Mijn kerk in balans’ is de slogan, maar ook: mijn kerk viert, mijn kerk ontroert, mijn kerk inspireert en zo kan elke Kerk­ba­lans­vrij­wil­li­ger de slogan ‘mijn kerk…’ zelf ver­der invullen.

Woens­dag 14 januari is in het Catha­rij­neconvent in Utrecht de nieuwe campagne ge­pre­sen­teerd. Ook een korte film, die een be­lang­rijke rol speelt bij het in­for­meren over Kerk­ba­lans, ging in première. Daar­naast zijn de cijfers van het afgelopen jaar ge­pre­sen­teerd.

Twee voor­waar­den

Voor­af­gaand aan de nieuwe campagne zijn bij vrij­wil­li­gers in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk en de Pro­tes­tantse Kerk de behoeften aan onder­steu­ning in kaart gebracht. De Kerk­ba­lans­campagne moest tot uitdruk­king brengen wat de kerk in het leven van kerk­gan­gers betekent. Wat zijn de bij­zon­dere momenten die beleefd wor­den in en gedeeld met de kerk­ge­meen­schap? Momenten, die laten zien waarom de eigen kerk zo be­lang­rijk is voor kerk­le­den en waarom ze daar graag een finan­ciële bijdrage voor over hebben.

Lokaal aanpas­baar

Een tweede wens was dat de campagne qua tekst en beeld lokaal aanpas­baar zou moeten zijn. De slogan ‘mijn kerk…’ komt daaraan optimaal tegemoet. Lande­lijke uniformi­teit is gewaarborgd, terwijl tege­lijker­tijd de kerk­ba­lans­vrij­wil­li­gers zelf aan de slag kunnen met een invulling die op hun situatie is afgestemd. De moge­lijk­heid om zelf ver­schil­lende fol­ders met een basale opmaak ver­der in te vullen met beeld en tekst komt ook aan de gewenste flexibili­teit tegemoet.

Tege­lijk houdt de campagne reke­ning met vrij­wil­li­gers die het liefst kant en klaar ma­te­ri­aal gebruiken. Voor wie liever een uit­ge­werkt plan volgt, is de nieuwe campagne zeer gebruiks­vrien­de­lijk opgezet en een­vou­dig uit te voeren. Dankzij de inbreng van des­kun­digen die nauw betrokken zijn bij de trai­ning van vele Kerk­ba­lans­vrij­wil­li­gers is er nu een stappen­plan met voor­beeld­brie­ven en prak­tische tips.

In de ko­men­de tijd wordt nog gewerkt aan een aanvullende campagne die meer gericht zal zijn op inci­den­tele kerk­be­zoekers en hen die de plaat­se­lijke kerk in eigen dorp of wijk een warm hart toedragen zon­der daar actief lid van te zijn. (rkkerk.nl)

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie is te vin­den op de algemene web­si­te van Kerk­ba­lans:

Video

Een mooi filmpje is bij de pre­sen­ta­tie van Actie Kerk­ba­lans in première gegaan.

 Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose