Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerkbalans: 40 jaar succesvol interkerkelijk samenwerken

gepubliceerd: maandag, 6 januari 2014

‘In al die veer­tig jaar dat we met ver­schil­lende kerken jaar­lijks de actie Kerk­ba­lans uit­voeren, is er eigen­lijk nooit één wanklank geweest’, zegt econoom Emile Duijsens die namens de Rooms-Katho­lie­ke Kerk voor­zit­ter van de com­mis­sie Kerk­ba­lans is. Kerk­ba­lans is al veer­tig jaar dé formule waar­mee vijf ver­schil­lende kerk­ge­noot­schappen hun kerk­le­den jaar­lijks vragen om een finan­ciële bijdrage. Met het startschot voor het 41e campagne­jaar op 9 januari aanstaande blikken de kerken in dank­baar­heid terug.

Samen­wer­king tussen vijf kerk­ge­noot­schappen

Kerk­ba­lans is het re­sul­taat van een vrucht­ba­re samen­wer­king tussen de Rooms- Katho­lie­ke Kerk, de Pro­tes­tante Kerk in Neder­land, de Oud-Katho­lie­ke Kerk, de Algemene Doops­ge­zinde Sociëteit en de Remonstrantse Broe­der­schap. De actie kende sinds het begin in 1974 jarenlang een stijgende lijn. De ge­za­men­lijke aanpak en daar­mee het efficiënt delen van de kosten voor de campagne, heeft goede re­sul­taten opgeleverd.

Actie Kerkbalans 2014Nog steeds is de actie succes­vol, al merkt de com­mis­sie de laatste jaren dat de opbrengsten beginnen terug te lopen. Voor 2012 kwam dat neer op een ver­min­de­ring van gemiddeld zo’n 2,8 procent. Deels wordt dit op­ge­van­gen doordat ook de uitgaven van de deel­ne­mende kerken gemiddeld teruglopen. Dit compenseert elkaar echter niet helemaal en daarom doen de deel­ne­mende kerken van actie Kerk­ba­lans ook dit jaar weer een dringend beroep op hun kerk­le­den om gul te geven.

‘Uw gave draagt er onder meer aan bij dat het pas­to­rale werk doorgang kan vin­den, dat meer kerk­ge­bouwen in stand kunnen wor­den gehou­den en uit­ein­delijk dat de chris­te­lijke cultuur, normen en waar­den hun plek hou­den in de Neder­landse maat­schap­pij’, zegt predi­kante Leonie Bos tegen de kerk­le­den. Bos maakt namens de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land deel uit van de com­mis­sie Actie Kerk­ba­lans.

Dankzij vrij­wil­li­gers

Het geld van Actie Kerk­ba­lans komt niet in een ge­za­men­lijke pot. Elke gever geeft voor zijn eigen kerk­ge­noot­schap. Het geld komt geheel ten goede aan de eigen pa­ro­chie waar het gebruikt wordt voor betaling van het pas­to­raat, on­der­houd van het kerk­ge­bouw en andere voor­ko­mende kosten.

Het blijvende succes van de actie Kerk­ba­lans komt ook voort uit het feit dat plaat­se­lijke vrij­wil­li­gers op pad gaan om mensen te motiveren om te geven. Daar is de com­mis­sie ont­zet­tend dank­baar voor. ‘Zonder de locale vrij­wil­li­gers had Kerk­ba­lans in die veer­tig jaar nooit het succes op kunnen leveren waar we nu met elkaar op terug­kij­ken. We hopen ook dit jaar weer op hun optimale inzet’, aldus voor­zit­ter Duijsens.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose