Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppen reageren op rapportage commissie Deetman

gepubliceerd: donderdag, 15 november 2012

Middels een brief rea­geren de Neder­landse bis­schop­pen op de eind sep­tem­ber ver­sche­nen rapportage over de uit­voe­ring van de aanbevelingen van de (voor­ma­lige) Com­mis­sie van Onder­zoek naar Seksueel Mis­bruik van Minder­ja­rigen in de RK Kerk in Neder­land (Com­mis­sie Deetman). De brief is gericht aan de vaste com­mis­sie voor Vei­lig­heid en Justitie van de Tweede Kamer die hierom had gevraagd.

De bis­schop­pen staan in hun brief stil bij een aantal in de rapportage (monito­ring) genoemde verbeter­pun­ten. Deze monito­ring is voor de bis­schop­pen, zo stellen zij, aan­lei­ding om hun be­trok­ken­heid op het Meld­punt Seksueel Mis­bruik RKK actiever vorm te geven. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt.

De bis­schop­pen stellen zich in de brief opnieuw op het stand­punt dat de zorg voor slacht­of­fers en zorg­vul­dig­heid van pro­ce­dures centraal staan. Zij betreuren het als slacht­of­fers ervaren dat hun klacht on­vol­doen­de zorg­vul­dig wordt behandeld of dat de voort­gang van de klachten­be­han­de­ling stagneert. De bis­schop­pen schrijven dat zij zich ervoor inzetten dat in die gevallen adequate maat­regelen wor­den geno­men. Hierover wor­den ook gesprekken gevoerd met de slacht­of­fers (via KLOKK) en met het bestuur van de Stich­ting Beheer en Toezicht van het Meld­punt Seksueel Mis­bruik RKK.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2023Belgische serie “Godvergeten” op Nederlandse televisie
vrijdag, 2 juni 2023Ineke Meulendijk is nieuwe meldpuntfunctionaris
zaterdag, 12 december 2020Korte verklaring nav ‘De Deetman files’
vrijdag, 10 mei 2019Nieuwe wetgeving aanpak seksueel misbruik
maandag, 18 februari 2019Mgr. Van den Hende naar Rome
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode in Nederlands en Engels
vrijdag, 14 september 2018Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie
woensdag, 22 augustus 2018Brief paus Franciscus over seksueel misbruik
dinsdag, 28 juni 2016Voormalige Commissie Deetman presenteert slotmonitor
maandag, 4 april 2016Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK
woensdag, 20 januari 2016Parochies kunnen gratis VOG aanvragen via SRKK
dinsdag, 13 oktober 2015Erkenning en genoegdoening
dinsdag, 7 juli 2015Aandacht voor RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 26 mei 2015Seksueel grensoverschrijdend gedrag
vrijdag, 1 mei 2015Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
dinsdag, 17 maart 2015Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik
zaterdag, 13 december 2014Kerken tekenen verklaring veilige kerk
zaterdag, 1 november 2014Verlengde openstelling klachtenprocedure
dinsdag, 1 juli 2014Nieuwe aanpak en preventie seksueel misbruik
vrijdag, 1 november 2013RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag inBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose