Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Algemene Bisschoppensynode 2023

Synode 2023Berichten over de Algemene Bis­schop­pen­synode die in ok­to­ber 2023 gepland staat en de dio­ce­sane fase die al in ok­to­ber 2021 van start gaat. Hierbij de do­cu­menten tbv de synode:
Handleiding Synodegebed Ganzenbordspel Vragen voor bijeenkomst met Religieuzen
Handlei­ding Synode­ge­bed Ganzenbordspel Reli­gi­euzen
Het synode-team van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam bestaat uit mgr. van Brugste­den sss, Corine van der Loos, Philip Weijers en Lisette van Oordt. Zij zijn bereik­baar via synode@bisdomhaarlem-amster­dam.nl of 023-5112600Interview met Mgr. Hendriks over de Synode
Videoserie van Katholiekleven.nl
nieuws - vrijdag, 12 augustus 2022
Katholiekleven heeft zeven Nederlandse bisschoppen geïnterviewd over de synodale Kerk. Deze interviews verschijnen in de maanden juli en augustus op de website en de social media kanalen van Katholiekleven. Bekijk de video met het interview met Mgr. Hendriks.
Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
Synode 2021 - 2023
nieuws - donderdag, 28 juli 2022
Van oktober 2021 tot half mei 2022 werd - op verzoek van paus Franciscus - in ieder bisdom in de wereld gesproken over de toekomst van de Kerk. Het was de eerste fase van de Synode.
Diocesaan verslag bisschoppensynode
nieuws - vrijdag, 3 juni 2022
Bisdom Haarlem-Amsterdam publiceert vrijdag 3 juni het diocesane verslag van de raadpleging voor de bisschoppensynode. Daarin staat wat er in de bisdommen is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.
Synode 2021 - 2023
Bisdomblad SamenKerk editie juni
nieuws - donderdag, 2 juni 2022
In oktober 2021 opende paus Franciscus de eerste fase van de bisschoppensynode van 2023 over synodaliteit. Deze eerste fase vindt plaats in alle bisdommen over de hele wereld, ook in het onze. Volgend jaar vinden bijeenkomsten plaats per werelddeel en in oktober 2023 is de Synode in Vaticaanstad in Rome.
Terugblik eerste fase synode Fotoreportage
nieuws - woensdag, 25 mei 2022
Meer dan duizend mensen in ons bisdom hebben actief deelgenomen aan synodebijeenkomsten in parochies of migrantengemeenschappen, in officiële overlegorganen van het bisdom, bij de religieuzen, kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen.
Viering en uitwisseling Synode
Zondag 15 mei - 15.00 uur - Bavokathedraal Haarlem
nieuws - zaterdag, 14 mei 2022
Van harte nodigen wij eenieder die zich betrokken voelt bij het synodaal proces uit voor een feestelijke viering en uitwisseling op zondag 15 mei, van 15.00 tot 17.00 uur in de St. Bavo Kathedraal, aan het Bisschop Bottemanneplein in Haarlem.
Synode 2021 - 2023
Samenkerk editie april
nieuws - donderdag, 7 april 2022
In oktober 2021 opende paus Franciscus de eerste fase van de bisschoppensynode van 2023 over synodaliteit. Deze eerste fase vindt plaats in alle bisdommen over de hele wereld - ook in het onze - en duurt tot augustus 2022. Volgend jaar vinden bijeenkomsten plaats per werelddeel en in oktober 2023 is de Synode in Vaticaanstad in Rome.
Synodebijeenkomst 5 maart
Religieuzen, Nieuwe Gemeenschappen en Kerkelijke Bewegingen
nieuws - woensdag, 9 februari 2022
Op zaterdag 5 maart 2022 vindt in de Kloosterhof in Noord-Scharwoude een synodale bijeenkomst plaats voor Religieuzen, Nieuwe Gemeenschappen en Kerkelijke Bewegingen.
Synode 2021 - 2023
Februari-editie bisdomblad SamenKerk
nieuws - donderdag, 3 februari 2022
In oktober 2021 opende paus Franciscus de eerste fase van de bisschoppensynode van 2023 over synodaliteit. Deze eerste fase vindt plaats in alle bisdommen over de hele wereld - ook in het onze - en duurt tot augustus 2022. Volgend jaar vinden bijeenkomsten plaats per werelddeel en in oktober 2023 is de Synode in Vaticaanstad in Rome.
Synode 2021 - 2023
December-nummer bisdomblad SamenKerk
nieuws - donderdag, 23 december 2021
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie worden er om de zoveel jaar bisschoppensynodes gehouden. In Rome, in het Vaticaan. Bisschoppen, experts op het terrein van het te bespreken onderwerp en andere gasten worden dan genodigd om bijna een maand lang (meestal in oktober) naar het hart van de Wereldkerk te komen. De synode, die in oktober jongstleden werd geopend, over de betekenis van synodaliteit in de katholieke Kerk, vindt niet alleen in Rome plaats, maar over de hele wereld, in ieder bisdom. Ook in het onze.
Ganzenbord over synodaal proces
nieuws - vrijdag, 19 november 2021
Het bisdom Palencia in Noord-Spanje ontwikkelde een ganzenbord om met kinderen en jongeren de synodale weg te gaan. Want ook kinderen en jongeren hebben ideeën over de stappen die wij moeten zetten om te groeien als een Kerk die samen met anderen op weg is in de 21ste eeuw.
Meer tijd voor diocesane fase Synode 2023
nieuws - vrijdag, 29 oktober 2021
Het Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome heeft op vrijdag 29 oktober aan de bisschoppen wereldwijd laten weten dat de bisdommen meer tijd krijgen voor de eerste fase van de Algemene Bisschoppensynode ‘Voor een synodale kerk: communio, participatio, missio’. De einddatum voor die fase is verschoven van april naar 15 augustus 2022.
Meepraten op bisdom-, continentaal- en wereldniveau
Synode 2021 - 2023
nieuws - donderdag, 28 oktober 2021
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie worden er om de zoveel jaar bisschoppensynodes gehouden. In Rome, in het Vaticaan. Bisschoppen, experts op het terrein van het te bespreken onderwerp en andere gasten worden dan genodigd om bijna een maand lang (meestal in oktober) naar het hart van de Wereldkerk te komen. De synode, die in oktober jl. werd geopend, over de betekenis van synodaliteit in de katholieke Kerk, vindt niet alleen in Rome plaats, maar over de hele wereld, in ieder bisdom. Ook in het onze.
Synode 2021 - 2023
Meepraten op Bisdom-, continentaal- en wereldniveau
nieuws - zondag, 24 oktober 2021
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie worden er om de zoveel jaar bisschoppensynodes gehouden. In Rome, in het Vaticaan. Bisschoppen, experts op het terrein van het te bespreken onderwerp en andere gasten worden dan genodigd om bijna een maand lang (meestal in oktober) naar het hart van de Wereldkerk te komen.
Synodale kerk op Kathedraal TV
Communie, participatie, missie
nieuws - zaterdag, 23 oktober 2021
‘Voor een synodale kerk: communie, participatie, missie.’ Dit is het onderwerp van de nieuwe bisschoppensynode die plaatsvindt in oktober van 2023. Toch is de synode op 10 oktober 2021 al door de Paus geopend. En een week later werd hij gevolgd door alle bisschoppen ter wereld.
Aanvang voorbereidingstraject synode 2023
Communio - participatio - missio
nieuws - vrijdag, 8 oktober 2021
Zondag 10 oktober zal paus Franciscus het synodale proces openen en een week later wordt in ieder bisdom in de wereld een diocesane fase geopend van consultatie en gesprek over de thema's van de bisschoppensynode van 2023 over synodaliteit.
Adsumus Sancte Spiritus
We staan voor U, Heilige Geest
nieuws - vrijdag, 17 september 2021
Elke zitting van het Tweede Vaticaans Concilie begon met het gebed Adsumus Sancte Spiritus. De oorspronkelijke vertaling luidt: “Wij staan ​​voor U, Heilige Geest”. Het gebed wordt al vele eeuwen gebruikt op concilies, synodes en andere kerkelijke bijeenkomsten. Het gebed wordt toegeschreven aan de heilige Isidorus van Sevilla.
Voorbereidingsdocumenten bisschoppensynode
nieuws - woensdag, 8 september 2021
Op dinsdag 7 september ontvingen de Nederlandse bisschoppen de documenten ter voorbereiding op de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communie, participatie, missie’ (2023). Het Voorbereidingsdocument en het Vademecum werden direct ook online gepubliceerd op de Vaticaanse website synod.va.
Drie fases naar bisschoppensynode 2023
Vernieuwd synodaal proces
nieuws - dinsdag, 25 mei 2021
Het Vaticaan heeft vrijdag 21 mei de route bekendgemaakt naar de volgende algemene bisschoppensynode. Deze staat gepland in oktober 2023 en heeft als thema “Voor een synodale Kerk: communio, participatie, missie”. De weg ernaartoe wordt geschetst in drie fases.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose