Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Corona

CoronavirusVerzamelde berichten rondom de uitbraak van het corona­vi­rus. Op vrij­dag 28 februari zijn maat­regelen aan­ge­kon­digd om versprei­ding van het virus tegen te gaan en op vrij­dag 13 maart wer­den ze ver­der aan­ge­scherpt. Zie voor de toepas­sing van de maat­regelen ook de web­si­te van Mgr. J. Hendriks.


Einde anderhalve meter-regel per 25 september
Mits voldoende geventileerd kan worden
nieuws - dinsdag, 21 september 2021
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september.
Overleg over versoepeling coronamaatregelen
Besluiten verwacht begin volgende week
nieuws - woensdag, 15 september 2021
De Nederlandse Bisschoppen overleggen naar aanleiding van de coronapersconferentie van het kabinet op 14 september, komende dagen over mogelijke versoepelingen van coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk. Deze versoepelingen zouden in kunnen gaan op 25 september. Verdere berichtgeving hierover wordt in het begin van volgende week verwacht.
Update coronaprotocol
Invoering per zaterdag 26 juni
nieuws - donderdag, 24 juni 2021
De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.
Versoepeling coronamaatregelen
Vanaf zaterdag 5 juni
nieuws - woensdag, 2 juni 2021
Met ingang van 5 juni 2021 voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.
Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
Met ingang van 29 april
nieuws - donderdag, 29 april 2021
De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn.
Wijziging coronamaatregelen per 28 april
Aantal aanwezigen bij uitvaarten verruimd
nieuws - woensdag, 21 april 2021
Het kabinet heeft op dinsdag 20 april een aantal versoepelingen aangekondigd op het gebied van coronamaatregelen vanaf woensdag 28 april. Wat verandert voor de parochies is het aantal mensen dat een kerkelijke uitvaart mag bijwonen.
Live vanuit de kathedraal
info - maandag, 19 april 2021
Hier zijn de vieringen vanuit de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem live te volgen via YouTube. Vieringen die live zijn gestreamd kunnen bovendien als ‘Uitzending gemist’ (nogmaals) worden bekeken.
Resultaten jongerenonderzoek
Gelovig in coronatijd
nieuws - donderdag, 25 maart 2021
De corona-pandemie duurt al een jaar en ook voor jongeren is het een lastige tijd. Met name het contact met leeftijdsgenoten wordt erg gemist, er is veel eenzaamheid, motivatie zakt weg en dagen voelen zwaar en lang aan. Hoe gaat het met de jongeren in de kerk en wat kan de parochie of jongerengroep voor hen betekenen? 17 Jongeren uit ons bisdom vulden een vragenlijst in over hun welzijn en de kerk.
Geen versoepelingen met het oog op Pasen
nieuws - woensdag, 24 maart 2021
De Nederlandse bisschoppen hebben zich naar aanleiding van de recente persconferentie van het demissionaire kabinet beraden op de vieringen met Pasen. Daarbij hebben zij ook de recent door het CIO uitgebrachte routekaart voor de kerken betrokken.
Bidden voor Corona-slachtoffers
Oproep door CCEE - Keten van gebed
nieuws - dinsdag, 9 maart 2021
Op 17 februari begon een keten van gebed voor de - tot nu toe - meer dan 770.000 personen die in Europa door Corona gestorven zijn. Alle bisschoppenconferenties van de Europese landen organiseren minstens één heilige Mis om de slachtoffers te gedenken. Ook in Nederland zal dit gebeuren, in ons bisdom op 12 maart om 9.00 uur in de kathedraal.
Corona-maatregelen in de Goede Week
nieuws - zondag, 21 februari 2021
De sinds 25 maart 2020 geldende coronamaatregelen voor de Wereldkerk, blijven ook voor de Goede Week en Pasen van 2021 van kracht. Dat heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op Aswoensdag, 17 februari, bekendgemaakt.
Geef jongeren hoop
Maak juist nu verbinding met jongeren
nieuws - donderdag, 28 januari 2021
Jongeren voelen zich vaak eenzaam en de corona-pandemie heeft dat alleen maar versterkt. Een samenwerking van verschillende christelijke jongerenorganisaties hebben de trends onder de jeugd van 2020 onderzocht en in een document opgetekend.
Verklaring voor gebruik tijdens avondklok
R.-K Kerk verstrekt via bisdommen ‘werkgeversverklaring’
nieuws - vrijdag, 22 januari 2021
Nu het kabinet besloten heeft om een avondklok in te voeren vanaf zaterdag 23 januari tussen 21.00 en 04.30 uur, gaat de R.-K. Kerk via de bisdommen aan pastorale beroepskrachten de vereiste ‘werkgeversverklaringen’ verstrekken. Zo kunnen zij zich tijdens de avondklok buiten bevinden als daar een dringende pastorale noodzaak voor is. Ook hebben de bisschoppen gelet op de uitzonderlijke ernst van de situatie besloten om enkele coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.
Maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd
nieuws - woensdag, 13 januari 2021
De verlenging van de lockdown door het kabinet tot en met 9 februari heeft geen consequenties voor de coronamaatregelen die al in de Rooms-Katholieke Kerk gelden. Dat laat het secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie woensdag 13 januari weten.
Geen publieke vieringen op Kerstavond
In Rooms-Katholieke kerken
nieuws - woensdag, 16 december 2020
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden.
Nog geen wijzingen R.-K. Kerk
Na persconferentie kabinet op 8 december
nieuws - woensdag, 9 december 2020
De persconferentie van het kabinet op dinsdag 8 december schetste een sober beeld voor Kerstmis. De cijfers met betrekking tot Covid-19 zijn momenteel nog dermate ongunstig, dat de overheid geen versoepeling van maatregelen heeft aangekondigd. Met de ongunstige cijfers in gedachten blijft voor de R.-K. Kerk de situatie voor nu ook ongewijzigd.
Vaccineren tegen Covid-19
Wat zegt de katholieke leer?
nieuws - dinsdag, 8 december 2020
Nu de ontwikkeling van verschillende vaccins tegen Covid-19 vordert, nemen de vragen rond wel of niet laten vaccineren toe. Deze vragen worden ook gesteld aan de bisschoppenconferentie. Kardinaal Eijk, referent voor medische ethiek namens de conferentie, beantwoordt een aantal van de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Belangrijke vraag is of de referent katholieken aanraadt zich te laten vaccineren.
Veelgestelde vragen over Kerstmis
Antwoorden vanuit het bisdom
nieuws - donderdag, 26 november 2020
Met Kerstmis in het vooruitzicht zijn veel parochies volop bezig met de voorbereidingen om tijdens de feestdagen zo veilig en tegelijk zo waardig mogelijk te kunnen vieren. Dit levert een aantal vragen op in relatie tot het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. De antwoorden worden hieronder gegeven.
Vragen na persconferentie 17 november
nieuws - woensdag, 18 november 2020
Premier Rutte en minister De Jonge gaven dinsdag 17 november een persconferentie waarin een aantal aanpassingen van de maatregelen tegen Covid-19 werd aangekondigd. Over het algemeen hebben deze aanpassingen geen grote gevolgen voor het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ zoals dat in de R.-K. Kerk gehanteerd wordt. Toch zijn er enkele veelgestelde vragen die hieronder worden beantwoord.
Woorden van hoop en troost
Eerste in wekelijkse serie video’s van Raad van Kerken
nieuws - woensdag, 4 november 2020
Nu de tweede golf van Covid-19 een feit is en velen naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, wil de Raad van Kerken een helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zendt de Raad vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur ‘Woorden van Hoop en Troost’ uit in korte filmpjes. Woensdagavond 4 november spreekt mgr. J. van den Hende als eerste.


woensdag, 4 november 2020Coronamaatregelen R.-K. Kerk blijven onverminderd van kracht
zondag, 18 oktober 2020Kerk in coronatijd
donderdag, 15 oktober 2020Nieuwe maatregelen i.v.m. corona
woensdag, 14 oktober 2020Woord van bemoediging van de bisschoppen
zaterdag, 10 oktober 2020Aanpassing corona-maatregelen
dinsdag, 6 oktober 2020Bericht naar aanleiding van gesprek met minister
zaterdag, 3 oktober 2020Dringend advies Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
donderdag, 1 oktober 2020Update corona-maatregelen
donderdag, 23 juli 2020Boekje met bijdrage mgr. Hendriks
vrijdag, 17 juli 2020Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
vrijdag, 10 juli 2020Nieuwe protocollen
donderdag, 25 juni 2020Versoepelen coronamaatregelen
woensdag, 3 juni 2020Reserveringssysteem voor parochies gelanceerd
vrijdag, 29 mei 2020Vragen en antwoorden bij de protocollen
woensdag, 27 mei 2020Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni
dinsdag, 26 mei 2020Bisdom biedt reserveringssysteem aan parochies
maandag, 25 mei 2020Digitaal verbonden in coronatijd
zaterdag, 23 mei 2020Veelgestelde vragen over coronaprotocol
vrijdag, 15 mei 2020Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 7 mei 2020Bisschop herstellend van coronavirus
woensdag, 22 april 2020Aanwezigheid H. Reserve in coronatijd
vrijdag, 17 april 2020Afdeling Caritas presenteert initiatieven
woensdag, 15 april 2020Haarlemse bisschoppen betuigen steun aan Aartsbisschop New York
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
vrijdag, 10 april 2020Bisschoppen bemoedigen werkers in het pastoraat
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
woensdag, 8 april 2020Chrismamis live te volgen via YouTube
zaterdag, 28 maart 2020Tekst van de overweging door paus Franciscus
vrijdag, 27 maart 2020Gebed en zegen Urbi et Orbi
donderdag, 26 maart 2020We nemen onze verantwoordelijkheid serieus
woensdag, 25 maart 2020Oproep paus Franciscus aan alle christenen
dinsdag, 24 maart 2020Laatste dag gebedsnoveen vanuit Heiloo
maandag, 23 maart 2020Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren
maandag, 23 maart 2020Jongeren Josephhuis bidden Noveengebed
maandag, 23 maart 2020Paus roept op tot gebed
zondag, 22 maart 2020Noveengebed vanuit Almere
zondag, 22 maart 2020Biddend verbonden met de bisschoppen
zaterdag, 21 maart 2020Programma video vanuit de kathedraal
zaterdag, 21 maart 2020Noveengebed vanuit de Nicolaasbasiliek
zaterdag, 21 maart 2020Kerk en corona-crisis: Hoe gaan we er mee om?
vrijdag, 20 maart 2020De zusters Karmelietessen bidden mee
donderdag, 19 maart 2020Bisschop Punt leeft mee en bidt het noveengebed
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
woensdag, 18 maart 2020Loop de Stille Omgang Geestelijk mee
woensdag, 18 maart 2020Derde dag van het Noveengebed vanuit Sant'Egidio
woensdag, 18 maart 2020Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen
maandag, 16 maart 2020Video van het noveengebed - Dag 2
maandag, 16 maart 2020Maatregelen rond kerkelijke uitvaarten
zondag, 15 maart 2020Noveengebed coronavirus
vrijdag, 13 maart 2020Corona maatregelen aangescherpt
donderdag, 12 maart 2020Oproep tot gebed
donderdag, 12 maart 2020Stille Omgang afgelast
dinsdag, 10 maart 2020Conferentie Missionaire Parochie uitgesteld
dinsdag, 10 maart 2020Jongerenbedevaart naar Rome geannuleerd
vrijdag, 28 februari 2020Maatregelen vanwege coronavirusBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose