Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Corona

CoronavirusVerzamelde berichten rondom de uitbraak van het corona­vi­rus. Op vrij­dag 28 februari zijn maat­regelen aan­ge­kon­digd om versprei­ding van het virus tegen te gaan en op vrij­dag 13 maart wer­den ze ver­der aan­ge­scherpt. Zie voor de toepas­sing van de maat­regelen ook de web­si­te van Mgr. J. Hendriks.


Update coronamaatregelen
Met ingang van vrijdag 17 juni 2022
nieuws - vrijdag, 17 juni 2022
De Rooms-Katholieke bisschoppen hebben besloten om enkele maatregelen die in verband met corona nog voor de vieringen van de liturgie golden voor dit moment, met ingang van 17 juni, te schrappen.
Versoepelingen in onze kerk
Vanaf vrijdag 25 februari
nieuws - woensdag, 23 februari 2022
Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld.
Versoepelingen coronamaatregelen
Per vrijdag 25 februari
nieuws - woensdag, 16 februari 2022
De Rooms-Katholieke Kerk kondigt op woensdag 16 februari versoepelingen van de coronamaatregelen aan, die ingaan op vrijdag 25 februari. Vanaf die datum zijn in heel Nederland de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de R.-K. Kerk.
Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
Met ingang van 26 januari 2022
nieuws - woensdag, 26 januari 2022
De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoe­pelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk.
Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
nieuws - dinsdag, 18 januari 2022
De coronamaatregelen voor de Rooms-Katholiek Kerk blijven op dit moment, dinsdag 18 januari 2022, ongewijzigd. Dat betekent dat de regels die zijn afgekondigd op 20 december 2021 nog steeds van kracht zijn.
Aanscherping coronamaatregelen
Maximaal 50 aanwezigen
nieuws - maandag, 20 december 2021
Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december.
Uitbreiding coronamaatregelen
Geen vieringen na 17.00 uur - ook niet met Kerstmis
nieuws - woensdag, 1 december 2021
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.
Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
Coronamaatregelen
nieuws - woensdag, 10 november 2021
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. De anderhalve meter afstandmaatregel en het mondkapje wordt opnieuw ingevoerd.
Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
Voorbereiden op aanscherping
nieuws - vrijdag, 5 november 2021
Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdag 2 november bevestigen de Nederlandse bisschoppen opnieuw de coronamaatregelen die nog steeds gelden voor de Rooms-Katholieke Kerk. Zij bereiden zich bovendien voor op een mogelijke aanscherping van deze maatregelen met het oog op de ontwikkeling van de Covid-19 pandemie.
Einde anderhalve meter-regel per 25 september
Mits voldoende geventileerd kan worden
nieuws - dinsdag, 21 september 2021
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september.
Overleg over versoepeling coronamaatregelen
Besluiten verwacht begin volgende week
nieuws - woensdag, 15 september 2021
De Nederlandse Bisschoppen overleggen naar aanleiding van de coronapersconferentie van het kabinet op 14 september, komende dagen over mogelijke versoepelingen van coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk. Deze versoepelingen zouden in kunnen gaan op 25 september. Verdere berichtgeving hierover wordt in het begin van volgende week verwacht.
Update coronaprotocol
Invoering per zaterdag 26 juni
nieuws - donderdag, 24 juni 2021
De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.
Versoepeling coronamaatregelen
Vanaf zaterdag 5 juni
nieuws - woensdag, 2 juni 2021
Met ingang van 5 juni 2021 voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.
Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
Met ingang van 29 april
nieuws - donderdag, 29 april 2021
De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn.
Wijziging coronamaatregelen per 28 april
Aantal aanwezigen bij uitvaarten verruimd
nieuws - woensdag, 21 april 2021
Het kabinet heeft op dinsdag 20 april een aantal versoepelingen aangekondigd op het gebied van coronamaatregelen vanaf woensdag 28 april. Wat verandert voor de parochies is het aantal mensen dat een kerkelijke uitvaart mag bijwonen.
Live vanuit de kathedraal
info - maandag, 19 april 2021
Hier zijn de vieringen vanuit de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem live te volgen via YouTube. Vieringen die live zijn gestreamd kunnen bovendien als ‘Uitzending gemist’ (nogmaals) worden bekeken.
Resultaten jongerenonderzoek
Gelovig in coronatijd
nieuws - donderdag, 25 maart 2021
De corona-pandemie duurt al een jaar en ook voor jongeren is het een lastige tijd. Met name het contact met leeftijdsgenoten wordt erg gemist, er is veel eenzaamheid, motivatie zakt weg en dagen voelen zwaar en lang aan. Hoe gaat het met de jongeren in de kerk en wat kan de parochie of jongerengroep voor hen betekenen? 17 Jongeren uit ons bisdom vulden een vragenlijst in over hun welzijn en de kerk.
Geen versoepelingen met het oog op Pasen
nieuws - woensdag, 24 maart 2021
De Nederlandse bisschoppen hebben zich naar aanleiding van de recente persconferentie van het demissionaire kabinet beraden op de vieringen met Pasen. Daarbij hebben zij ook de recent door het CIO uitgebrachte routekaart voor de kerken betrokken.
Bidden voor Corona-slachtoffers
Oproep door CCEE - Keten van gebed
nieuws - dinsdag, 9 maart 2021
Op 17 februari begon een keten van gebed voor de - tot nu toe - meer dan 770.000 personen die in Europa door Corona gestorven zijn. Alle bisschoppenconferenties van de Europese landen organiseren minstens één heilige Mis om de slachtoffers te gedenken. Ook in Nederland zal dit gebeuren, in ons bisdom op 12 maart om 9.00 uur in de kathedraal.
Corona-maatregelen in de Goede Week
nieuws - zondag, 21 februari 2021
De sinds 25 maart 2020 geldende coronamaatregelen voor de Wereldkerk, blijven ook voor de Goede Week en Pasen van 2021 van kracht. Dat heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op Aswoensdag, 17 februari, bekendgemaakt.


donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoop
vrijdag, 22 januari 2021Verklaring voor gebruik tijdens avondklok
woensdag, 13 januari 2021Maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd
woensdag, 16 december 2020Geen publieke vieringen op Kerstavond
woensdag, 9 december 2020Nog geen wijzingen R.-K. Kerk
dinsdag, 8 december 2020Vaccineren tegen Covid-19
donderdag, 26 november 2020Veelgestelde vragen over Kerstmis
woensdag, 18 november 2020Vragen na persconferentie 17 november
woensdag, 4 november 2020Woorden van hoop en troost
woensdag, 4 november 2020Coronamaatregelen R.-K. Kerk blijven onverminderd van kracht
zondag, 18 oktober 2020Kerk in coronatijd
donderdag, 15 oktober 2020Nieuwe maatregelen i.v.m. corona
woensdag, 14 oktober 2020Woord van bemoediging van de bisschoppen
zaterdag, 10 oktober 2020Aanpassing corona-maatregelen
dinsdag, 6 oktober 2020Bericht naar aanleiding van gesprek met minister
zaterdag, 3 oktober 2020Dringend advies Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
donderdag, 1 oktober 2020Update corona-maatregelen
donderdag, 23 juli 2020Boekje met bijdrage mgr. Hendriks
vrijdag, 17 juli 2020Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
vrijdag, 10 juli 2020Nieuwe protocollen
donderdag, 25 juni 2020Versoepelen coronamaatregelen
woensdag, 3 juni 2020Reserveringssysteem voor parochies gelanceerd
vrijdag, 29 mei 2020Vragen en antwoorden bij de protocollen
woensdag, 27 mei 2020Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni
dinsdag, 26 mei 2020Bisdom biedt reserveringssysteem aan parochies
maandag, 25 mei 2020Digitaal verbonden in coronatijd
zaterdag, 23 mei 2020Veelgestelde vragen over coronaprotocol
vrijdag, 15 mei 2020Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 7 mei 2020Bisschop herstellend van coronavirus
woensdag, 22 april 2020Aanwezigheid H. Reserve in coronatijd
vrijdag, 17 april 2020Afdeling Caritas presenteert initiatieven
woensdag, 15 april 2020Haarlemse bisschoppen betuigen steun aan Aartsbisschop New York
vrijdag, 10 april 2020Bisschoppen bemoedigen werkers in het pastoraat
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
woensdag, 8 april 2020Chrismamis live te volgen via YouTube
zaterdag, 28 maart 2020Tekst van de overweging door paus Franciscus
vrijdag, 27 maart 2020Gebed en zegen Urbi et Orbi
donderdag, 26 maart 2020We nemen onze verantwoordelijkheid serieus
woensdag, 25 maart 2020Oproep paus Franciscus aan alle christenen
dinsdag, 24 maart 2020Laatste dag gebedsnoveen vanuit Heiloo
maandag, 23 maart 2020Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren
maandag, 23 maart 2020Jongeren Josephhuis bidden Noveengebed
maandag, 23 maart 2020Paus roept op tot gebed
zondag, 22 maart 2020Noveengebed vanuit Almere
zondag, 22 maart 2020Biddend verbonden met de bisschoppen
zaterdag, 21 maart 2020Programma video vanuit de kathedraal
zaterdag, 21 maart 2020Noveengebed vanuit de Nicolaasbasiliek
zaterdag, 21 maart 2020Kerk en corona-crisis: Hoe gaan we er mee om?
vrijdag, 20 maart 2020De zusters Karmelietessen bidden mee
donderdag, 19 maart 2020Bisschop Punt leeft mee en bidt het noveengebed
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
woensdag, 18 maart 2020Loop de Stille Omgang Geestelijk mee
woensdag, 18 maart 2020Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen
maandag, 16 maart 2020Video van het noveengebed - Dag 2
maandag, 16 maart 2020Maatregelen rond kerkelijke uitvaarten
zondag, 15 maart 2020Noveengebed coronavirus
vrijdag, 13 maart 2020Corona maatregelen aangescherpt
donderdag, 12 maart 2020Oproep tot gebed
donderdag, 12 maart 2020Stille Omgang afgelast
dinsdag, 10 maart 2020Conferentie Missionaire Parochie uitgesteld
dinsdag, 10 maart 2020Jongerenbedevaart naar Rome geannuleerd
vrijdag, 28 februari 2020Maatregelen vanwege coronavirusBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose