Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Live vanuit de kathedraal

Hier zijn de vie­rin­gen vanuit de Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo in Haar­lem live te volgen. Video’s van eer­dere vie­rin­gen kunnen wor­den gevon­den en (nogmaals) wor­den bekeken op het YouTube video­ka­naal van de ka­the­draal:

In­for­ma­tie over bij­zon­dere wijzen van ver­bon­den­heid met deze vie­rin­gen, over de muziek, een uitleg over het kijken van de vie­rin­gen op de TV en in­for­ma­tie over de collecte vindt u op de web­si­te van de ka­the­draal.

(de video begint auto­ma­tisch met afspelen
zet het geluid aan door op de video op het icoontje YouTube Mute icon te klikken
zet het beeld op het hele scherm door op de video op het icoontje YouTube Fullscreen icon te klikken)

Playlists

Mariologie
Mario­lo­gie
Jonge Kerk
Jonge Kerk
Reportages
Reportages
Sint Bonifatiusinstituut
Boni­fa­tius­in­sti­tuut
Evenementen
Evene­menten
Hemelse Baksels
Hemelse Baksels
De onbekende wereld van Jakob
Onbekende wereld van Jakob
Wijdingen
Pries­ter­wij­dingen

Geplande uitzen­dingen

Check deze pagina regel­ma­tig om te zien of er wijzi­gingen zijn.
Ook wor­den andere uitzen­dingen dan vie­rin­gen aangebo­den, zoals con­fe­ren­ties, Q&A's, filmpjes, catechese voor ver­schil­lende leeftij­den, etc.
Deze pro­gram­ma­pa­gina kan ook direct wor­den bereikt: www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl/live

datum tijd vie­ring / pro­gram­ma
vrij­dag 25 sep­tem­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan J. van Voorst
zater­dag 26 sep­tem­ber 11.00 uur Pries­ter­wij­ding Mikel Palić

Zesen­twin­tigste zon­dag door het jaar

Wereld­dag van de Migrant en de Vluch­te­ling

zon­dag 27 sep­tem­ber 10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. J. Hendriks (Zang en Orgel)
maan­dag 28 sep­tem­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met pastoor E. Fennis
dins­dag 29 sep­tem­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. J. Hendriks (Cantor en Orgel)
woens­dag 30 sep­tem­ber 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan N. Beemster
Aan­slui­tend aanbid­ding van het Aller­hei­ligste
don­der­dag 1 ok­to­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan J. van Voorst (Cantor en Orgel)
19.30 uur Hemelse Baksels - afleve­ring 3
vrij­dag 2 ok­to­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan J. van Voorst

Zevenen­twin­tigste zon­dag door het jaar

zon­dag 4 ok­to­ber 10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. J. Hendriks - Patroons­feest St. Bavo (Zang en Orgel)
maan­dag 5 ok­to­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met pastoor E. Fennis
dins­dag 6 ok­to­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan J. van Voorst (Cantor en Orgel)
19.30 uur De onbekende wereld van Jakob - afleve­ring 1
woens­dag 7 ok­to­ber 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan J. van Voorst
Aan­slui­tend aanbid­ding van het Aller­hei­ligste
don­der­dag 8 ok­to­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan J. van Voorst (Cantor en Orgel)
19.30 uur Hemelse Baksels - afleve­ring 4
vrij­dag 9 ok­to­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan J. van Voorst

Achten­twin­tigste zon­dag door het jaar

zon­dag 11 ok­to­ber 10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. J. Hendriks (Zang en Orgel)
12.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring van de KKI met Indonesische zang
maan­dag 12 ok­to­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
dins­dag 13 ok­to­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
19.30 uur De onbekende wereld van Jakob - afleve­ring 2
woens­dag 14 ok­to­ber 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
Aan­slui­tend aanbid­ding van het Aller­hei­ligste
don­der­dag 15 ok­to­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
vrij­dag 16 ok­to­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring

Negenen­twin­tigste zon­dag door het jaar

Wereld­mis­sie­dag

zon­dag 18 ok­to­ber 10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring

Muzikale onder­steu­ning vie­rin­gen

Het protocol van de Neder­landse Bis­schop­pen Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter dat geldt vanaf 1 juni 2020 voorziet in de moge­lijk­heid van zang door een cantor. Gezien de bij­zon­dere situatie van de Ka­the­drale Basiliek St. Bavo met het Muziek­in­sti­tuut, de beschik­ba­re ruimte in de ka­the­draal, de jonge leef­tijd van de zan­gers en de be­ge­lei­ding vanuit het Muziek­in­sti­tuut met bij­zon­dere aan­dacht voor hun ge­zond­heid, heeft nader beraad geleid tot het besluit tot een muzikale onder­steu­ning met slechts enkele cantores, die veel afstand zullen hou­den. Wanneer de Neder­landse over­heid hierin nadere of andere regels geeft zullen die uite­raard gevolgd wor­den. Vooralsnog zullen de vie­rin­gen die inmiddels door velen wor­den meebeleefd, met deze minimale bezet­ting wor­den ver­zorgd.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose