Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Live vanuit de kathedraal

Hier zijn de vie­rin­gen vanuit de Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo in Haar­lem live te volgen. Video’s van eer­dere vie­rin­gen kunnen wor­den gevon­den en (nogmaals) wor­den bekeken op het YouTube video­ka­naal van de ka­the­draal:

In­for­ma­tie over bij­zon­dere wijzen van ver­bon­den­heid met deze vie­rin­gen, over de muziek, een uitleg over het kijken van de vie­rin­gen op de TV en in­for­ma­tie over de collecte vindt u op de web­si­te van de ka­the­draal.

(de video begint automatisch met afspelen
zet het geluid aan door op de video op het icoontje YouTube Mute icon te klikken
zet het beeld op het hele scherm door op de video op het icoontje YouTube Fullscreen icon te klikken)

Playlists

Wat ik u zeggen wil
Wat ik u zeggen wil
Reportages
Reportages
Q&A's
Q&A's
Jonge Kerk
Jonge Kerk
Mariologie
Mario­lo­gie
Mijn Kerk
Mijn Kerk
Evenementen
Evene­menten
Aanbevolen
Aan­be­vo­len

Geplande uitzen­dingen

Check deze pagina regel­ma­tig om te zien of er wijzi­gingen zijn.
Ook wor­den andere uitzen­dingen dan vie­rin­gen aangebo­den, zoals con­fe­ren­ties, Q&A's, filmpjes, catechese voor ver­schil­lende leeftij­den, etc.
Deze pro­gram­ma­pa­gina kan ook direct wor­den bereikt: www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl/live

datum tijd vie­ring / pro­gram­ma
vrij­dag 26 februari 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan T. Warnaar

Tweede zon­dag van de Veer­tig­da­gen­tijd

zon­dag 28 februari 10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met ple­baan B. Putter (Kwartet en Orgel)
maan­dag 1 maart 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
dins­dag 2 maart 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
woens­dag 3 maart 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
Aanbid­ding van het Aller­hei­ligste tot 20.15 uur
don­der­dag 4 maart 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
vrij­dag 5 maart 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring

Derde zon­dag van de Veer­tig­da­gen­tijd

zon­dag 7 maart 10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
maan­dag 8 maart 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
dins­dag 9 maart 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
woens­dag 10 maart 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
Aanbid­ding van het Aller­hei­ligste tot 20.15 uur
don­der­dag 11 maart 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
vrij­dag 12 maart 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
15.00 uur Q&A met Bina Chirino - Katho­liek in de poli­tiek

Vierde zon­dag van de Veer­tig­da­gen­tijd

Zondag Laetare - Midvasten

zon­dag 14 maart 10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring

Muzikale onder­steu­ning vie­rin­gen

Het protocol van de Neder­landse Bis­schop­pen Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter voorziet in de moge­lijk­heid van zang door enkele zan­gers. Gezien de bij­zon­dere situatie van de Ka­the­drale Basiliek St. Bavo met het Muziek­in­sti­tuut, de beschik­ba­re ruimte in de ka­the­draal, de jonge leef­tijd van de zan­gers en de be­ge­lei­ding vanuit het Muziek­in­sti­tuut met bij­zon­dere aan­dacht voor hun ge­zond­heid, heeft nader beraad geleid tot het besluit tot een muzikale onder­steu­ning binnen de kaders die gegeven wor­den door het RIVM en Koornet­werk Neder­land. Wanneer de Neder­landse over­heid hierin nadere of andere regels geeft zullen die uite­raard gevolgd wor­den.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose