Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Drie wijdingen in kathedraal

gepubliceerd: donderdag, 31 mei 2012

Twee diakens zullen ko­men­de zater­dag in de ka­the­draal aan de Leidse­vaart tot pries­ter wor­den gewijd. Bovendien ont­vangt een franciscaner broe­der dan de diaken­wij­ding. Op 2 juni hoopt mgr. dr. Jos. Punt de han­den op te leggen aan Peter Piets en Jim Schil­der.

Peter Piets, 44 jaar oud, geboor­tig uit Oostzaan, was werk­zaam als milieu­ambte­naar in Am­ster­dam. Hij deed zijn filo­so­fie- en theo­lo­giestudie aan het groot­semi­narie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang. Hij is nu een half jaar in de Maria­paro­chie in Volen­dam (Sterre der Zee) werk­zaam. Op zon­dag 3 juni zal Kape­laan Peter Piets zijn eerste H. Mis om 11.00 uur opdragen in de Maria­kerk. Het is dan dus dubbel feest, omdat de Maria­paro­chie ook haar 50-jarig bestaan viert. Kape­laan Peter Piets komt in de pastorie van de Maria­kerk te wonen en wordt het nieuwe aanspreek­punt en gezicht van de pa­ro­chie.

Diaken Jim Schil­der (*1956) volgde ook zijn studies aan het groot­semi­narie De Tilten­berg. Hij was werk­zaam als jour­na­list voor onder meer HP/De Tijd, Volks­krant en Avro. Hij is van ge­re­for­meer­de afkomst; zijn vader H.J. Schil­der was hoog­le­raar Oude Testa­ment in Kampen; de familie was nauw betrokken bij het ontstaan van de vrijgemaakt ge­re­for­meer­de kerk in 1944, aan de wieg waar­van oudoom K. Schil­der stond. Diaken Schil­der is nu werk­zaam als kape­laan-diaken in de Sint- Nicolaas in Am­ster­dam. Na zijn wij­ding zal hij in de Am­ster­damse bin­nen­stads­paro­chie en met name de Nicolaas blijven werken. Hij draagt zijn eerste mis op zon­dag 3 juni aldaar op.

Met de wij­dingen  van zater­dag komt het aantal actieve in het bisdom werkzame bisdom­pries­ters op 69. Daar­naast werken er 13  pries­ters die afkoms­tig zijn uit andere bis­dom­men en 35 pries­ter-reli­gi­euzen. Het aantal emeriti (“ge­pen­sio­neerde pries­ters’) bedraagt 86.

Tenslotte hoort tot de wij­de­lin­gen van 2 juni ook Theo van Adrichem, (57) die als min­der­broe­der fran­cis­caan de diaken­wij­ding ont­vangt. Hij hoopt later dit jaar tot pries­ter te wor­den gewijd.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers Fotoreportage
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend Fotoreportage
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in Pinksterweek
maandag, 14 november 2011Zes diakens gewijdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose