Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II

Woendag 27 november - 14.00 uur - Heiloo

gepubliceerd: woensdag, 20 november 2019
De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II

Op uit­no­di­ging van het Wil­li­brord­semi­narie en het Boni­fa­tius­in­sti­tuut zal professor Dr. Eduardo Echeverria op woens­dag 27 no­vem­ber een lezing hou­den met als titel: “Op het kruis­punt: de kerk en de erfenis van Vaticanum II”. Belang­stel­len­den zijn van harte welkom.

Samen­vat­ting

We hebben juist de vijf­tigste ver­jaar­dag van het Tweede Vati­caans Concilie (1962-1965) achter ons. De toen­ma­lige paus Bene­dic­tus stelde twee fun­da­men­tele manieren vast om de do­cu­menten van Vaticanum II te in­ter­pre­te­ren: een verschil dat aan de wor­tel ligt van het conflict over de in­ter­pre­ta­tie van Vaticanum II en de impli­ca­ties ervan voor de nieuwe evan­ge­li­sa­tie. Worden de do­cu­menten van het Concilie terecht opgevat als een niet-voort­zet­ten van en breuk met de levende Traditie van de Kerk?

Ironisch genoeg zijn neo-modernisten en neo-tra­di­tio­na­listen het samen eens hoe de do­cu­menten te lezen: de eersten zijn de ‘aanprijzers’, de twee­den de ‘verguizers’ van Vaticanum II. Of zou­den integen­deel deze do­cu­menten opgevat moeten wor­den als in lijn met de waar­he­den die de Kerk al lang voorhoudt, ook al erkennen we dat het Concilie verwikkeld was in een crea­tief hervin­den van de gezag­heb­bende geloofs­bronnen, een nieuw ressource­ment - van Schrift en Traditie - zodat het katho­li­cisme getrouw de toe­komst zou kunnen ingaan, zich­zelf vernieuwd hebbend en verrijkt met een nu ver­der ont­wik­keld begrip van deze waar­he­den, een rijk aggi­or­na­mento, zodat het de wereld zou kunnen evan­ge­li­se­ren zoals die vandaag is?

Prak­tisch

datum: woens­dag 27 no­vem­ber 2019
tijd: van 14.00 tot ~16.00 uur
locatie: Dio­ce­saan Centrum Onze Lieve Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65, Heiloo
aanmel­den: Aanmel­den is niet nodig - ie­der­een is welkom
taal: De lezing zal in het Engels zijn met simul­taan vertaling naar het Neder­lands

Pope Francis - The Legacy of Vatican II

Pope Francis - The Legacy of Vatican II - Dr. Eduardo Echeverria

Professor Dr. Eduardo Echeverria, Professor of Philosophy and Systematic Theology, is auteur van het boek “Pope Francis - The Legacy of Vatican II” dat wordt gezien als het meest uit­ge­breide Engels­ta­lige studie vna het denken van paus Fran­cis­cus.

  • Eduardo J. Echeverria, Ph.D., S.T.L.
  • ISBN 978-1-943901-11-1
  • $ 49.95
  • 456 pp.
  • LCCN: 2019941758
  • Released: May 2019
  • www.lectiopublishing.com

Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd Fotoreportage
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in Pinksterweek
maandag, 14 november 2011Zes diakens gewijdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose