Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe website Willibrordseminarie

gepubliceerd: dinsdag, 10 november 2020

Het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord heeft een geheel nieuwe huis­stijl, een nieuw logo en een gloednieuwe web­si­te. Maan­dag 9 no­vem­ber heeft Mgr. Hendriks de web­si­te gelan­ceerd.

Het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord kijkt vooruit en heeft een geheel nieuwe visuele iden­ti­teit (huis­stijl) laten ont­wik­ke­len, die in vernieuwde vorm de missie van het semi­na­rie uitdraagt: om hen die de roepstem van God verstaan en zich ge­roe­pen weten tot het pries­ter­schap, een plek en centrum te bie­den waar zij gevormd kunnen wor­den tot pries­ters, kunnen groeien in hei­lig­heid en van waaruit zij missio­nair kunnen optre­den, in kerk en maat­schap­pij.

De nieuwe huis­stijl en het nieuwe logo geven hier uitdruk­king aan. Het logo ver­beeldt de missie; missio­nair optre­den vanuit het centrum dat het Groot­semi­narie is. Uit­ein­de­lijk staat Christus in het centrum van de kerk; aanwe­zig in de Eucha­ris­tie, in het Aller­hei­ligste. Hij is Diegene die roept tot het pries­ter­schap en die uitzendt. Het beeldmerk bevat dan ook een dui­de­lijke ver­wij­zing naar de Eucha­ris­tie en her­bergt de vorm van een monstrans, waar het Aller­hei­ligste in gevat is.

Nieuwe logo Willibrordseminarie


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in Pinksterweek
maandag, 14 november 2011Zes diakens gewijdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose