Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag

Zondag 22 april 2018

gepubliceerd: dinsdag, 20 maart 2018

Zondag 22 april is het in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk Wereldge­beds­dag voor Roepingen, ook wel Roepingen­zon­dag genoemd. In zijn bood­schap voor deze zon­dag haakt paus Fran­cis­cus dit keer aan bij het thema voor de ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode die in ok­to­ber 2018 in Rome wordt gehou­den, te weten: ‘Jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’.

Horen - On­der­schei­den - Beleven

De paus onder­streept in zijn bood­schap drie punten waar het gaat om roe­ping: het is be­lang­rijk de oproep van de Heer te horen, te on­der­schei­den en te beleven. Hij ver­wijst naar het begin van Jezus’ zen­ding: “Deze drie aspecten – horen, onder­schei­ding en beleven - vormen ook de omlijs­ting aan het begin van de zen­ding van Jezus, die na de dagen van gebed en strijd in de woes­tijn zijn synagoge van Nazareth bezoekt en die luistert naar het Woord, de inhoud van de Hem door de Vader toever­trouwde zen­ding on­der­scheidt en verkon­digt dat Hij geko­men is om het ‘heden’ te verwezen­lijken (vgl. Luc. 4, 16-21).”

Open hart

De Heer blijft vandaag oproepen om Hem te volgen, zegt paus Fran­cis­cus. ‘Wij moeten niet wachten totdat wij volmaakt zijn om edel­moe­dig “hier ben ik” te ant­woor­den, noch angst hebben voor onze beper­kingen en zon­den, maar met een open hart de stem van de Heer ont­van­gen. Ernaar luis­te­ren, onze per­soon­lijke zen­ding in Kerk en wereld on­der­schei­den en ten slotte deze beleven in het heden dat God ons geeft.’

Gratis ma­te­ri­alen voor roe­pingen­zon­dag

Meer­dere bis­dom­men en ook de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR) stellen ma­te­ri­alen be­schik­baar voor Roepingen­zon­dag 2018. Deze kunnen gratis wor­den gedownload.

Meer in­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut Fotoreportage
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 18 september 2012Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in Pinksterweek
maandag, 14 november 2011Zes diakens gewijdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose