Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap voor Roepingenzondag

Nadenken over roeping binnen de context van een synodale Kerk

gepubliceerd: vrijdag, 6 mei 2022

Met zijn bood­schap voor de Wereld­ge­beds­dag voor Roepingen, in Neder­land beter bekend als Roepingen­zon­dag, wil paus Fran­cis­cus dit jaar nadenken over roe­ping in de context van een synodale Kerk. Een Kerk die luistert naar God en naar de wereld. Roepingen­zon­dag is op zon­dag 8 mei en in Neder­land is het thema ‘Vreugde Verbindt’.

‘In een tijd waarin de koude wind van oorlog en onder­druk­king waait en waarin wij de tekenen van polari­sa­tie zien, zijn wij als Kerk een synodaal proces be­gon­nen: wij voelen de dringende nood­zaak om samen op weg te gaan, waarbij wij de geest van luis­te­ren, deel­ne­men en delen cultiveren’, schrijft de paus.

Hij ziet ook synodali­teit, het samen op weg gaan, als een roe­ping die fun­da­men­teel is voor de Kerk. ‘Wij weten dat de Kerk bestaat om te evan­ge­li­se­ren, om uit te gaan en om het zaad van het Evan­ge­lie in de ge­schie­de­nis te zaaien. Deze zen­ding kan alleen wor­den volbracht als op elk terrein van pas­to­rale ac­ti­vi­teit wordt samen­ge­werkt en, wat nog be­lang­rijker is, alle leer­lin­gen van de Heer erbij wor­den betrokken.’

Als de tegels van een mozaïek

Paus Fran­cis­cus schrijft dat wij als chris­te­nen niet alleen in­di­vi­dueel een roe­ping ont­van­gen, maar dat wij ook ge­za­men­lijk wor­den ge­roe­pen. ‘Wij zijn als de tegels van een mozaïek. Ze zijn allemaal mooi op zich, maar pas als ze samen­ge­voegd wor­den, vormen ze een beeld.’ Hij noemt dit ‘het mysterie van de Kerk: een vie­ring van verschillen, een teken en instru­ment van alles waartoe de mens­heid ge­roe­pen is. Daarom moet de Kerk steeds meer synodaal wor­den: in staat om samen op te trekken, verenigd in harmonieuze verschei­den­heid, waar ie­der­een actief kan deel­ne­men en waar ie­der­een iets heeft in te brengen.’


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 2 mei 2022Roepingenzondag
woensdag, 10 november 2021Podcasts met roepingverhalen
dinsdag, 26 oktober 2021Roepingenweek 2021
woensdag, 4 augustus 2021Bedevaartzaterdag voor roepingen
woensdag, 12 mei 2021Onderscheidingsdag levenskeuzen
vrijdag, 9 april 2021Pausboodschap Roepingenzondag
donderdag, 8 april 2021Wees niet bang, kom dichterbij
woensdag, 28 oktober 2020Nationale Roepingenweek
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
zaterdag, 2 mei 2020Op zoek naar jouw bestemming?
vrijdag, 24 april 2020Pausboodschap voor Roepingenzondag
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
woensdag, 5 juni 2019Onderscheidingsdag Levensvragen
dinsdag, 9 april 2019“Bid tot de Herder”
zondag, 7 oktober 2018Studiedag Roepingenpastoraat
dinsdag, 29 mei 2018Heb Jezus lief
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor RoepingenzondagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose