Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gebedsdag voor roepingen

gepubliceerd: dinsdag, 2 april 2024
Gebedsdag voor roepingen

De jaar­lijks te­rug­ke­rende Gebeds­dag van het semi­na­rie zal dit jaar plaats­vin­den op zater­dag 20 april. Deze zater­dag gaat vooraf aan roe­pingen­zon­dag 21 april waarop de Kerk alle gelo­vi­gen in het bij­zon­der uitno­digt om te bid­den om roe­pingen tot het pries­ter­schap, het diaconaat en het reli­gi­euze leven.

Pro­gram­ma

Hei­lig­dom (Kapellaan 9 Heiloo)

10.15 uur Ontvangst in Oesdom met een gratis kopje koffie of thee
10.00 uur Biecht­gele­gen­heid in de grote Bede­vaart­ka­pel (tot 11.00 uur)
10.30 uur Rozen­krans­ge­bed in de Bede­vaart­ka­pel
11.00 uur Pontificale H.Mis in de Bede­vaart­ka­pel, hoofd­cele­brant Mgr. Hendriks
aan­slui­tend Maria­pro­ces­sie

Juliana­kloos­ter (Hoogeweg 65 Heiloo)

12.15 uur Luchpauze (gaarne lunchpakket mee­ne­men, koffie, thee en verras­sing wor­den geser­veerd)
13.15 uur Woord van welkom door rector Jeroen de Wit
13.20 uur Lezing door diaken Wim Timmer over het bezoeken van ge­van­ge­nen
13.50 uur Ge­tui­ge­nissen van se­mi­na­risten met muzikaal intermezzo
14.30 uur Pauze
15.00 uur Aanbid­ding - Vespers
15.45 uur Zending en zegen

Vervoer naar Heiloo

Deel­ne­mers kunnen parkeren op de grote par­keer­plaats van het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood, Kapellaan 9, 1851 PE Heiloo. Tevens is het moge­lijk om met het open­baar ver­voer te reizen. Om deze reden zal om 10.10 uur een gratis bus ver­trek­ken vanaf trein­sta­tion Castricum. Aan het einde van de Gebeds­dag om 16.10 uur gaat er weer een bus terug naar station Castricum.

Aanmel­den

Aanmel­dingen ont­vangt het semi­na­rie graag vóór vrij­dag 5 april.
Gebruik hier­voor het Google formulier: forms.gle/4qfho4UrB3Ki6tnv5

Details

datum: zater­dag 20 april 2024
tijd: van 10.15 tot 16.00 uur
locatie: Onze Lieve Vrouw ter Nood, Kapellaan 146 Heiloo
info: www.wil­li­brord­semi­narie.nl
aanmel­den: forms.gle/4qfho4UrB3Ki6tnv5
graag vóór vrij­dag 5 aprilBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose