Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe studieprefect voor Sint-Bonifatiusinstituut

gepubliceerd: dinsdag, 18 september 2012

drs. Diederik WienenMet ingang van het nieuwe studie­jaar heeft het Sint-Boni­fa­tius­instituut in Vo­ge­len­zang een nieuwe studie­prefect, drs. Diederik Wienen.

Na een dienst­ver­band van ruim twaalf jaar heeft Ben Hartmann besloten om voor een andere werk­kring te kiezen. Met grote be­trok­ken­heid en inzet heeft hij bij­ge­dragen aan de opbouw van het Wil­li­brordhuis en ver­vol­gens van De Tilten­berg. Als studie­prefect heeft hij grote ver­diensten voor het dio­ce­sane centrum voor oplei­ding en vor­ming. Vorig jaar werd hij om zijn ver­diensten door de Bis­schop begif­tigd met de Bavopen­ning.

Zijn taak als studie­prefect van het Sint Boni­fa­tius­instituut wordt per 1 sep­tem­ber aanstaande over­ge­no­men door drs. Diederik Wienen uit Utrecht. Wienen stu­deerde ge­schie­de­nis en theo­lo­gie in Utrecht. Hij was jarenlang studie­se­cre­ta­ris bij SRKK, het se­cre­ta­riaat van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Contactge­ge­vens

Drs. Diederik Wienen
0252 - 345 345
dwienen@tilten­berg.orgGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 11 juni 2021Open Dag St. Bonifatiusinstituut
dinsdag, 10 november 2020Nieuwe website Willibrordseminarie
maandag, 4 mei 2020Warme belangstelling voor online Open Dagen
donderdag, 30 januari 2020OriŽntatieweekend Willibrordseminarie
woensdag, 20 november 2019De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II
zaterdag, 16 november 2019Vier seminaristen diaken gewijd
vrijdag, 25 oktober 2019Nationale Roepingenweek
zondag, 10 maart 2019OriŽntatieweekend priesteropleiding
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 20 april 2015Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker!
dinsdag, 16 april 2013Open Dag Bonifatiusinstituut
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers Fotoreportage
maandag, 4 juni 2012Nieuwe Ďtuinzaalí Tiltenberg ingezegend Fotoreportage
donderdag, 31 mei 2012Drie wijdingen in kathedraal
dinsdag, 22 mei 2012Vier wijdingen in Pinksterweek
maandag, 14 november 2011Zes diakens gewijdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose